Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΚΑ - Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

ΕΦΚΑ - Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

ΕΦΚΑ - Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

16 Νοέμβριος 2020
ΕΦΚΑ - Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

● Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
● Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
● Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
● Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC
● Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered
● Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
● Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/
● Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
● Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
● Η Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
● Η Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/

Επίσης:

Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης