Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το tax administration monitor Σεπτεμβρίου 2020

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το tax administration monitor Σεπτεμβρίου 2020

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το tax administration monitor Σεπτεμβρίου 2020

16 Νοέμβριος 2020
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το tax administration monitor Σεπτεμβρίου 2020ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ TAX ADMINISTRATION MONITOR ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2020, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 106.197.234.127 105.611.775.729 0,55%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 22.644.131.102 22.617.292.223 0,12%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 83.553.103.025 82.994.483.505 0,67%
Πλήθος οφειλετών 3.867.892 3.999.088 -3,28%


αντίστοιχη περίοδο το 2019, το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.874.902
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566
ΜΑΙΟΣ 164.927.674
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062
ΙΟΥΛΙΟΣ 238.782.140
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 197.028.361
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 183.715.951
9ΜΗΝΟ 2.004.006.941

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 -0,22%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 10,94%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 -32,57%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 -39,28%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 -32,48%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 -6,15%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 -0,46%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 182.430.799 159.804.219 197.028.361 23,29%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 172.807.572 225.137.578 183.715.951 -18,40%
9ΜΗΝΟ 2.401.646.800 2.253.861.277 2.004.006.941 -11,09%Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.898 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 5.270 εκ. (μείωση κατά 26%).

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 695 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 588 εκ. (αύξηση κατά 18%)

Το 92% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.959.568 22.488.910 1048%
Εισόδημα 132.180.290 338.793.239 156%
Φόροι στην Περιουσία 6.663.982 6.948.853 4%
Φ.Π.Α. 264.780.381 192.097.933 -27%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 33.156.134 11.670.265 -65%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 786.536 2.525.031 221%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 25.120.617 55.760.071 122%
Δικαστικά έξοδα 72.041.844 7.093.142 -90%
Καταλογισμοί 4.052.812 2.293.980 -43%
  540.742.164 639.671.423 18,3%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.599εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 4.907 εκ. (μείωση κατά 26,6 %).

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 621 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 529 εκ. (αύξηση κατά 14,8%).

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Σεπτέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 206 εκ. (έναντι 233εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (92%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 10.413.650 16.956.956 63%
Εισόδημα 83.457.849 85.746.306 3%
Φόροι στην Περιουσία 15.147.445 10.062.170 -34%
Φ.Π.Α. 111.554.824 80.641.887 -28%
ΣΥΝΟΛΟ 220.573.768 193.407.319 -12%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

 ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 -7,8%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129 9,1%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 -31,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 -38,5%
ΜΑΪΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 -32,4%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480 -23,2%
ΙΟΥΛΙΟΣ 405.839.583 432.322.900 355.334.408 -17,8%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 418.236.648 395.472.071 300.499.032 -24,0%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 420.777.064 476.793.696 393.192.369 -17,5%
9ΜΗΝΟ 3.994.255.723 3.686.863.829 2.964.509.693 -19,6%

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης