Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλιείς

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλιείς

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλιείς

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλιείς


Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως αρμόδιος φορέας πληρωμής, ολοκλήρωσε την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014), μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 11.293.857,03€, αφορά 11.113 δικαιούχους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ., για τη στήριξη των δικαιούχων οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Από 13/11/2020, οι ενισχύσεις πιστώνονται σταδιακά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης