Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων

13 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων


Με το άρθρο 3, παρ. 12 του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ, Α’ 122) καταργήθηκε η υποχρέωση χρήσης της σφραγίδας του νομικού προσώπου στο χώρο που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Για να εφαρμοστεί όμως, η παραπάνω διάταξη, θα πρέπει στο έγγραφο που υπογράφεται να υπάρχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου, δηλαδή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα και ο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. αυτού.

Επίσης στο χώρο όπου τίθεται η υπογραφή θα πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται και εταιρική σφραγίδα.

Η εταιρική σφραγίδα όμως, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη εάν δεν υπάρχουν στο έγγραφο τα παραπάνω εξατομικευτικά στοιχεία του νομικού προσώπου και του εκπροσώπου του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης