Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μήνυμα Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Αναγνωστόπουλου

6 Οκτώβριος 2009
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πρωτοπόρος στη σχεδίαση, υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστήματων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) στη χώρα μας.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πρωτοπόρος στη σχεδίαση, υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστήματων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) στη χώρα μας.

Παρέχει απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις έναν αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτοματοποιεί διαδικασίες, διατηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα για την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, καθώς και για το σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνικές υποδομές καθώς επίσης και το απαραίτητο - και πλέον πολύτιμο - ανθρώπινο δυναμικό για να επιτύχει τους στόχους της.
Για εμάς έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι πολλοί πολίτες έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη τους επαφή με το Internet μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η ΓΓΠΣ σκοπεύει να αποτελέσει σημαντικό κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Για το σκοπό αυτό, οι τεχνολογικές μας δυνατότητες και εξειδίκευση πρέπει να συνδυαστούν με την υπέρβαση συμβατικών μεθοδολογιών και νοοτροπίας, ώστε να διαμορφώσουμε μια νέα, ανατροφοδοτούμενη αναπτυξιακή πορεία, η οποία ισχυροποιεί την Κοινωνία της Πληροφορίας στη χώρα μας.
Ενθαρρύνοντας την άποψη ότι η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο μιας πολιτικής ανάπτυξης, η ΓΓΠΣ οφείλει και είναι διατεθειμένη να συνδράμει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης