Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μία πρόταση για αποτελεσματικές φορολογικές υπηρεσίες

6 Οκτώβριου 2009 Σχόλια
  • Ένα βιβλίο που διαπραγματεύεται την οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης πρέπει να έχει μια στερεή θεωρητική βάση, η οποία να έχει με επιτυχία εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και να είναι εφαρμόσιμη για τα υπάρχοντα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μετά από μια σύντομη παρουσίαση των τριών θεωρητικών μοντέλων οργάνωσης την «οργάνωση κατά φόρο», την «οργάνωση κατά λειτουργία» και την «οργάνωση κατά κατηγορία φορολογούμενου»..
Μία πρόταση για αποτελεσματικές φορολογικές υπηρεσίες
Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που δεν έχουν οργανωτική δομή για μεγάλους φορολογούμενους.

Αποσπάσματα από το  υπό έκδοση βιβλίο του Αντώνη Νανόπουλου*

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

Ένα βιβλίο που διαπραγματεύεται την οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης πρέπει να έχει  μια στερεή θεωρητική βάση, η οποία να έχει με επιτυχία εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και να είναι εφαρμόσιμη για τα υπάρχοντα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μετά από μια σύντομη παρουσίαση των τριών θεωρητικών μοντέλων οργάνωσης την «οργάνωση κατά φόρο», την «οργάνωση κατά λειτουργία»  και την «οργάνωση κατά κατηγορία φορολογούμενου», γίνεται μια ανάλυση των δεδομένων της φορολογικής διοίκησης σήμερα από οργανωτική πλευράς. Η όλη   προσπάθεια γίνεται με τρόπο ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση   μέσα στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο .
 

Το ερώτημα που μπαίνει μετά από αυτή την ανάλυση είναι που κατατάσσεται  από θεωρητικής πλευράς η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της . Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σημερινής οργάνωσης είναι :

 
Χωρίς ξεκάθαρη οργανωτική δομή για τους μεγάλους φορολογούμενους

Από πλευράς οργάνωσης η Ελλάδα, είναι μεταξύ των 10 χωρών, που έχουν όλων των τύπων τα οργανωτικά μοντέλα ( Αυστραλία ,Βέλγιο ,Δανία  Ιαπωνία , Ν Ζηλανδία , Νορβηγία ,Πολωνία ,Ισπανία , Σουηδία και Ελλάδα )

Από τις 30 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 24 χώρες έχουν οργανωτική υποδομή για τους μεγάλους φορολογούμενους  ενώ έξη χώρες δεν διατηρούν υποδομή για τους μεγάλους φορολογούμενους . Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που δεν έχουν οργανωτική δομή για μεγάλους φορολογούμενους με την παρατήρηση ότι έχουν ξεχωριστή λειτουργία ελέγχου για τους μεγάλους φορολογούμενους (ελεγκτικά κέντρα )

Συνεπώς τα υφιστάμενα ελεγκτικά κέντρα  θα μπορούσαν να της προσδώσουν τον χαρακτήρα της «οργάνωσης ανάλογα με την λειτουργία» μονοσήμαντα αφού λειτουργούν με μια υποτυπώδη διάρθρωση και έχουν μόνο μία λειτουργία εκείνη  του ελέγχου
 

Ο ΦΠΑ στην σκιά του φόρου εισοδήματος

Μια άλλη σημαντική αντίφαση από οργανωτικής πλευράς είναι ότι ενώ η οργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης χαρακτηρίζεται κυρίως από την οργάνωση κατά φόρο από οργανωτικής πλευράς,  ο ΦΠΑ παρέμεινε στην σκιά του Φόρου Εισοδήματος  , χωρίς Γενική Διεύθυνση, ως ένα  τμήμα στα φορολογικά καταστήματα, χωρίς ειδικό ελεγκτικό μηχανισμό , ακολουθεί το εισόδημα  με πενιχρά αποτελέσματα μετά τον  έλεγχο  ως προς τον ΦΠΑ.

Μεγάλο κόστος διαχείρισης προσωπικού

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης είναι τα πολλά και μικρά τμήματα με επικεφαλής τμηματάρχες. Τυχαίνει πολλές φορές να υπάρχει τμήμα 2 ατόμων που αποτελείται από έναν προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Η διαχείριση του προσωπικού των τμημάτων από πλευράς  κεντρικής διοίκησης  και ειδικότερα της τοποθέτησης των προϊσταμένων είναι δυσκολότερη από την λύση του τελευταίου θεωρήματος του Φερμά !
 

Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η αρχή της εξυπηρέτησης από μια θέση εργασίας

Τα φορολογικά  καταστήματα  λειτουργούν έχοντας  2 τύπους οργάνωσης . Λειτουργούν με το «μοντέλο κατά φόρο» και έχουν τα τμήματα Κεφαλαίου Εισοδήματος , ΦΠΑ , ΚΒΣ  που έχουν νομοθετική «ταυτότητα» και έχουν το κατά λειτουργία πρότυπο για τα τμήματα ελέγχου , εισπράξεων ? πληρωμών , Μητρώου και δικαστικό

Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει οργανωτικό πρόβλημα στην υπάρχουσα κατά φόρο διάρθρωση   είναι η αδυναμία να εφαρμοστεί η θεσπισμένη από την ευρωπαϊκή ένωση αρχή της εξυπηρέτηση από μία θέση - one stop shop ? . Δηλαδή εάν ένας φορολογούμενος έχει να δώσει δήλωση  αρμοδιότητας ΦΠΑ , δήλωση αρμοδιότητας εισοδήματος  και δήλωση Κεφαλαίου είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετηθεί από 3 θέσεις .
 

Η οργανωτική δομή των ελεγκτικών κέντρων υποτυπώδης

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι στους Διεθνείς οργανισμούς  τα ελεγκτικά κέντρα καταγράφονται σαν μονάδες για την εξυπηρέτηση των μεγάλων φορολογουμένων με την σημείωση ότι καλύπτουν μόνο την λειτουργία του ελέγχου. Ειδικότερα καταγράφεται το διαπεριφερειακό ελεγκτικό κέντρο (ΔΕΚ) με 3.622 φορολογούμενους και με αρμοδιότητα εκείνους που έχουν  ακαθάριστα έσοδα πάνω από 9 εκ ευρώ για το οποίο το 2007 έχουν καταγραφεί 4.827 δράσεις ( ελεγχόμενες χρήσεις ) και έχουν βεβαιωθεί 1.857 εκ ευρώ. Για τα περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα έχει καταγραφεί ότι για το 2007 έχουν  27.724 φορολογούμενους με αρμοδιότητα εκείνους που έχουν ακαθάριστα έσοδα από 1,03 εκ ευρώ μέχρι 9 εκ ευρώ ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αποτελέσματα των  ελέγχων  από ποσοτικής πλευράς.

Αν λάβουμε υπόψη ότι αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στα ΔΕΚ είναι τα ειδικά φορολογικά καταστήματα για μεγάλες επιχειρήσεις Ανωνύμων εταιρειών έχουμε το γεγονός της ύπαρξης 2 τύπων μονάδων για τις μεγάλες επιχειρήσεις  τα φορολογικά καταστήματα των Ανωνύμων Εταιρειών που είναι αρμόδια για την συλλογή των δηλώσεων, δελτίων πληροφοριών υπηρεσιακά- εσωτερικά  και από τρίτους , είσπραξη των φόρων κλπ και τα ελεγκτικά κέντρα που είναι αρμόδια μόνο για την λειτουργία του ελέγχου την βεβαίωση των φόρων και την αποστολή των καταστάσεων στα αρμόδια φορολογικά καταστήματα.

Το περίεργο είναι ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων  τα στοιχεία  δείχνουν ότι η συνεισφορά των νομικών προσώπων είναι χαμηλή .  Ειδικότερα :

Το 2006 ο δείκτης φόροι προς το ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών εισφορών ) ήταν στο 31,4% πολύ κάτω από το εκείνο της Ευρώπης των 27 (37,1%) . Ειδικότερα ήταν ο μικρότερος συντελεστής στην περιοχή του ευρώ με 7 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο.

Οι φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων το 2006 είναι στο 2,7% του ΑΕΠ κάτω από το3% της Ε-27, μειούμενοι συνεχώς απόδειξη ότι παρά την μείωση των συντελεστών σε 29% το 2006 δεν έγινε αύξηση της φορολογητέας βάσης ώστε να αυξηθεί και το ποσοστό τους σε σχέση με το ΑΕΠ .

 
Η λειτουργία του ελέγχου παραμένει στα πρότυπα του 1950

Η οργανωτική δομή του ελέγχου είναι ξεπερασμένη βασίζεται στην  διάρθρωση του ελέγχου σε τρείς κατηγορίες , προληπτικός  έλεγχος , προσωρινός έλεγχος και τακτικός ή ουσιαστικός έλεγχος . Σε αντίθεση οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει τον έλεγχο στο γραφείο και τον έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης.

 
Η κατανόηση της οργανωτικής δομής που υπάρχει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα  προϋποθέτει να δούμε και μερικά νομοθετικά χαρακτηριστικά .

 
Από πλευράς φορολογίας νομικών προσώπων  το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απουσία φορολογίας των μερισμάτων όταν τα λαμβάνουν οι μέτοχοι αλλά η φορολογία των κερδών  ανεξάρτητα αν αυτά διανέμονται ή παραμένουν ως αποθεματικά στην διάθεση της επιχείρησης. Πράγματι αυτή η ιδιομορφία που καταγράφεται και σε όλες τις ετήσιες μελέτες του OECD έχει ενδιαφέρον  αν εξεταστεί προσεκτικά σε σχέση  με τις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Πρόσφατα τα μερίσματα φορολογούνται κατά την διανομή  περά από τον φόρο επί των φορολογητέων κερδών και με ένα πρόσθετο 10% .

 

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομίλων επιχειρήσεων ανύπαρκτη

Επίσης σημαντική είναι η απουσία, μέχρι στιγμής, φορολογίας στους ομίλους επιχειρήσεων αλλά η φορολογία κάθε επιχείρησης του ομίλου ξεχωριστά . Όπως σημαντικό είναι ότι οι δηλώσεις των εταιρειών ενός ομίλου δίνονται σε ξεχωριστά φορολογικά καταστήματα.

 
Η απλούστευση του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων επιτακτική ανάγκη

Από πλευράς  τήρησης των βιβλίων των επιχειρήσεων υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα ως προς τον τρόπο τήρησης όπως αυτό ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων .

 
Η αρχή της παραγωγικότητας  αρχή για μια απίστευτη ταλαιπωρία

Από πλευράς δαπανών αυτές αναγνωρίζονται με βάση την αρχή της παραγωγικότητας της δαπάνης και όχι σε ταμειακή βάση δηλαδή αναγνώριση με βάση την πληρωμή και ανεξάρτητα με την αρχή της παραγωγικότητας

 
Τα οικονομικά στοιχεία που δίνονται από τις επιχειρήσεις στις φορολογικές αρχές δεν ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες ταξινόμησης

Η επικοινωνία των επιχειρήσεων με τις φορολογικές αρχές είναι υποτυπώδης  με το πιο χαρακτηριστικό  ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δίνονται στις φορολογικές αρχές με διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ταξινόμησης.  Η συμβατική υποχρέωση για την χρησιμοποίηση των κανόνων ταξινόμησης που διεθνώς ονομάζονται XBRL (eXtensible Business Reporting Language)  σε αυτή την παροχή στοιχείων είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία  μιας οργανωτικής αλλαγής .

 

Οι οργανωτικές αλλαγές  της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να είναι από τις πρώτες πολιτικές επιλογές

Οποιαδήποτε  αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής αλλά ακόμα και διατήρηση της υπάρχουσας  συνδέεται με  γενικούς στόχους  πολιτικών επιλογών . Αν οι επιλογές δείξουν αλλαγή τότε  ικανοποιείται ο  στόχος αυτού του βιβλίου που δεν είναι να καταγράψει απλώς προτάσεις αλλά να βοηθήσει στην συνειδητοποίηση των οργανωτικών αλλαγών της φορολογικής Διοίκησης αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται από αυτή ακριβώς την συνειδητοποίηση.


* Ο Αντώνης Νανόπουλος είναι φορολογικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών.

πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης