Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λύσεις μισθώσεων και προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής

Λύσεις μισθώσεων και προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής

Λύσεις μισθώσεων και προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής

10 Νοέμβριος 2020
Λύσεις μισθώσεων και προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1162/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1139/2020, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται πως είναι σε ισχύ.

Συνεπώς, από τις 13 Ιουνίου 2020 οι συνάδελφοι πρέπει να μη λησμονούν να δηλώνουν τις λύσεις μισθώσεων στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. εντός της ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση υπέρβασης της εν λόγω προθεσμίας το πληροφοριακό σύστημα μαρκάρει τη δήλωση λύσης ως εκπρόθεσμη. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης πληροφοριακής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) είναι 100 ευρώ.

Περαιτέρω σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση Α.1209/2020, σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης αυτής, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θα θεωρείται πως είναι σε ισχύ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης