Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει νέα μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων των εκθέσεων ανά χώρα (CbC Reporti

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει νέα μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων των εκθέσεων ανά χώρα (CbC Reporting)

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει νέα μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων των εκθέσεων ανά χώρα (CbC Reporting)

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει νέα μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων των εκθέσεων ανά χώρα (CbC Reporting)


Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε σήμερα μια νέα μεθοδολογία για να κρίνει εάν 137 χώρες και οι φορολογικές διοικήσεις τους έχουν εκπληρώσει τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.


Η νέες οδηγίες καθορίζουν νέα κριτήρια για την αξιολόγηση της εφαρμογής του ελάχιστου προτύπου και τον διαδικαστικό μηχανισμό με τον οποίο οι δικαιοδοσίες μπορούν να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση από ομοτίμους από το 2020 και μετά.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την αναφορά από εδώ : Download PDF

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης