Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασ

Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασίας

Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασίας

2 Νοέμβριος 2020
Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ 228602/25.09.2020 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης» και της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργείου και e-ΕΦΚΑ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30, μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνουμε ότι με το υπ’ αριθμ. Φ1500/19412/716/16-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 περί εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτά ισχύουν με το ν. 4670/2020.

Με τη νέα εγκύκλιο Φ1500/Δ17/40179/1709/2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Επί των θεμάτων που θίγονται στο ανωτέρω σχετικό και ειδικότερα επί του πρώτου σημείου, αναφορικά με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όταν υπάρχει ένα θεμελιωμένο δικαίωμα χωρίς την εξέταση των προϋποθέσεων της διαδοχικής ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα Φορέα, σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά επιθυμούν να συνυπολογίσουν και το διαδοχικό χρόνο ασφάλισης δεύτερου ενταχθέντα Φορέα υποχρεούνται κατά τον νόμο να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 19, όπως ισχύουν. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης χωρίς χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

Επί του δεύτερου σημείου, που αφορά στη δυνατότητα του παράλληλα ασφαλισμένου μέχρι 31.12.2016 σε δύο Φορείς λόγω της αυτής απασχόλησης (π.χ. Δημόσιο, ΕΤΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Εφόσον από 01.01.2017 ο παλαιός ασφαλισμένος (προ του 1993) επιλέξει προαιρετικά με αίτησή του να συνεχίσει την ασφάλισή του σε δύο φορείς και να καταβάλει διπλές εισφορές, ο ασφαλισμένος δημιουργεί χρόνο ασφάλισης και στους δύο Φορείς και κατά τη συνταξιοδότησή του επιλέγει, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ1500/19412/716/16-09-2020 εγκυκλίου, το Φορέα από τον οποίο επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.

- Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν επέλεξαν από 01.01.2017 την προαιρετική συνέχιση της διπλής ασφάλισης και για τους οποίους έχει διακοπεί η διπλή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής, δημιουργούν χρόνο ασφάλισης σε έναν μόνο Φορέα, ήτοι στο Φορέα που καταβάλουν τη μοναδική εισφορά.

Ως προς το τρίτο σημείο τηρείται απαρέγκλιτα η γενική αρχή ότι δεν επιτρέπεται διάσπαση του χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων φορέων στον e-ΕΦΚΑ (παρ. 3 άρθρου 19) σε όλες τις περιπτώσεις, είτε κατά τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της διαδοχικής, είτε με αυτοτελές δικαίωμα και προσαύξηση του παράλληλου χρόνου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι είτε θα λάβει όλο το χρόνο ασφάλισης του δεύτερου Φορέα, είτε δεν θα τον λάβει καθόλου εντός του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης του φορέα αυτού μετά την 01.01.2017.

Δείτε το νέο έγγραφο του Υπ. Εργασίας Φ1500/Δ17/40179/1709/02-11-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης