Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία και ο τομέας της εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του έτους

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία και ο τομέας της εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του έτους

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία και ο τομέας της εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του έτους

2 Νοέμβριος 2020
Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία και ο τομέας της εκπαίδευσης μέχρι το τέλος του έτους


Δημοσιεύθηκε η νέα κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69543/2020 για τη λειτουργία έως 31-12-2020 των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και με τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Δείτε την Δ1α/ΓΠ.οικ. 69543/31.10.2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης