Διόρθωση της απόφασης για την παράταση καταβολής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες

Οικονομικές Ειδήσεις

31 Οκτώβριος 2020
Taxheaven.grΜε το ΦΕΚ Β 4808/30.10.2020 διορθώθηκε η απόφαση Α.1236/2020 η οποία αφορά την παράταση έως 30-04-2021 για τις προθεσμίες  καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά, εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες και ανήκουν στους ΚΑΔ της απόφασης.

από το εσφαλμένο: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.»,

στο ορθό: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός Οκτωβρίου 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Συνεπώς η παράταση της απόφασης Α.1236/2020 ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες εντός Οκτωβρίου 2020.

Δείτε την απόφαση Α.1236/2020 όπως ισχύει διορθωμένη στο φορολογικό αρχείο του κόμβου