Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διόρθωση της απόφασης για την παράταση καταβολής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχι

Διόρθωση της απόφασης για την παράταση καταβολής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες

Διόρθωση της απόφασης για την παράταση καταβολής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες

31 Οκτώβριος 2020
Διόρθωση της απόφασης για την παράταση καταβολής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες


Με το ΦΕΚ Β 4808/30.10.2020 διορθώθηκε η απόφαση Α.1236/2020 η οποία αφορά την παράταση έως 30-04-2021 για τις προθεσμίες  καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά, εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες και ανήκουν στους ΚΑΔ της απόφασης.

από το εσφαλμένο: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.»,

στο ορθό: «β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός Οκτωβρίου 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (Β’ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Συνεπώς η παράταση της απόφασης Α.1236/2020 ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες εντός Οκτωβρίου 2020.

Δείτε την απόφαση Α.1236/2020 όπως ισχύει διορθωμένη στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης