Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Οδηγός (πρόγραμμα) ελέγχου επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

ΕΛΤΕ: Οδηγός (πρόγραμμα) ελέγχου επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

ΕΛΤΕ: Οδηγός (πρόγραμμα) ελέγχου επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

ΕΛΤΕ: Οδηγός (πρόγραμμα) ελέγχου επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2020

Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων


Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 023/2020 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων σε εφαρμογή του ν. 4635/2019 (Α΄167), ο νέος Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm).

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης