Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΔ εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή των δηλώσεων από τον Οκτώβριο

29 Οκτώβριος 2020
ΑΠΔ εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων: Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή των δηλώσεων από τον Οκτώβριο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του e-Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις, που προέκυψαν ιδιαίτερα κατά το τρέχον έτος, από τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, με το Γενικό Έγγραφο 279014/2020 του Φορέα, τροποποιούνται μερικώς οι τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.

Η τροποποίηση αφορά επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. από δύο (2) σε τρείς (3) χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα, αφενός οι υφιστάμενοι διψήφιοι τύποι αποδοχών (01, 02, 03 ………99) θα μετατραπούν σε τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους (001, 002, 003………..099) και αφετέρου θα είναι δυνατή η χρήση, σε όσες περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τύπων αποδοχών με αρίθμηση από 100 έως 999.

Η χρήση των τριψήφιων τύπων αποδοχών θα ξεκινήσει από την υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 10/2020), με ημερομηνία έναρξης υποβολής την 06/11/2020 (λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την περίοδο 03/11/2020 - 05/11/2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή Α.Π.Δ.).

Από την ημερομηνία αυτή (06/11/2020) και μετέπειτα, οι Α.Π.Δ. των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων – ακόμη και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων του Οκτωβρίου 2020 - πρέπει να υποβάλλονται με την χρήση αποκλειστικά τριψήφιων τύπων αποδοχών.


Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία (06/11/2020) κάθε ενέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών του Φορέα μας στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (π.χ. διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών, ανεξάρτητα τη χρονική περίοδο αναφοράς (δηλ. και για μισθολογικές περιόδους προγενέστερες του Οκτωβρίου 2020).

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά τις Α.Π.Δ. του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής Α.Π.Δ. μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02……99) κατά τα γνωστά.Δείτε το γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ 279014/29.10.2020.


Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή AΠΔ κοινών επιχειρήσεων Οκτωβρίου 2020 με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών


Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του e-ΕΦΚΑ η Διοίκηση του Φορέα ενημερώνει τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ότι η υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 δεν θα είναι δυνατή από τις 03/11/2020 έως τις 05/11/2020 λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος.

Η υποβολή των ΑΠΔ για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων θα είναι εκ νέου δυνατή από τις 6/11/2020 μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων.

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων από δύο (2) σε τρείς (3) χαρακτήρες.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά στις Α.Π.Δ. του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής Α.Π.Δ. μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02 ...........99) κατά τα γνωστά.Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης