Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύλλογος λογιστών-φοροτεχνικών Λευκάδας για διορθώσεις ΑΠΔ εγκυκλίου 39

Σύλλογος λογιστών-φοροτεχνικών Λευκάδας για διορθώσεις ΑΠΔ εγκυκλίου 39

Σύλλογος λογιστών-φοροτεχνικών Λευκάδας για διορθώσεις ΑΠΔ εγκυκλίου 39

Σύλλογος λογιστών-φοροτεχνικών Λευκάδας για διορθώσεις ΑΠΔ εγκυκλίου 39


Λευκάδα: 23-10-2020

Προς:
τον κ. Χρήστο Χάλαρη
Διοικητή e-E.Φ.Κ.ΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 39

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μας για ορισμένα κατά την γνώμη μας σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει μετά την έκδοση της εγκυκλίου 39/2020 του Ε.Κ.Φ.Α (ΑΔΑ : ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΠΥ1) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της στις περιπτώσεις των εποχικών εργαζόμενων με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης και της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020, και απασχολούν την πλειοψηφεία των λογιστικών φοροτεχνικών γραφείων.
1.    Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δημοσιεύθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και το μεγαλύτερο μέρος των εργοδοτών για τα διαστήματα Ιουνίου Ιουλίου και Αυγούστου 2020 υπέβαλαν ΑΠΔ χωρίς να προσαρμοστούν στην εγκύκλιο 39/2020. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το τμήμα επιχειρησιακής υποστήριξης εφαρμογών μισθωτών, για το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την διόρθωση των υποβολών των ΑΠΔ για το διάστημα (06_2020, 07_2020, 08_2020, 09_2020), λάβαμε την απάντηση ότι για την διόρθωση θα πρέπει να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία μέσω της χειρόγραφης διόρθωσης με δελτίο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης στα τοπικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής διόρθωσης και υποβολής νέων ΑΠΔ σε όσους εργοδότες υπέβαλαν κανονική ΑΠΔ χωρίς να προσαρμοστούν στην εγκύκλιο 39/2020, αποφεύγοντας έτσι άλλες χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. δελτία μεταβολής), μιας και κάτι τέτοιο είναι αδύνατον όχι μόνο από πλευράς των φοροτεχνικών αλλά κυρίως από τους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.

2.    Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινστεί αν εκτός από το είδος Αποδοχών Τακτικές με τύπο 01, τα είδη αποδοχών Επίδομα Άδειας τύπος 05, Δ. Χριστουγέννων τύπος 03, Άδεια με ασφαλιστικές ημέρες τύπος 07 τυγχάνουν της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών σε περίπτωση που γίνεται υπολογισμός στο διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020, για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσης εγκυκλίου

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, παρακαλούμε να προβείτε στις διευκρινήσεις που απαιτούνται και θεωρείστε τις προτάσεις απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν σκοπό την διευκόλυνσή τόσο του ΕΦΚΑ, όσων και των εργοδοτών και των οικονομολόγων - λογιστών που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης