Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος - Πρόβλημα λειτουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2

Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος - Πρόβλημα λειτουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2

Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος - Πρόβλημα λειτουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2

24 Οκτώβριος 2020
Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος - Πρόβλημα λειτουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET2


Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Τράπεζας Της Ελλάδος

Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταφορές κεφαλαίων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

Η διόρθωση του πανευρωπαϊκού αυτού τεχνικού προβλήματος αναμένεται να γίνει σύντομα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης