Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενισχύσεις του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας

Ενισχύσεις του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας

Ενισχύσεις του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας

30 Οκτώβριος 2020
Ενισχύσεις του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας

Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας συνολικού ύψους 30.155.000 €. Οι παραγωγοί πρέπει να διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, να διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και να έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2019 του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Σχετική Νομοθεσία:

119/245028/2020
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019 και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης