Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα προσφέρει η ΕΑΤ στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Δεύτερο Κύκλο του Προγράμματος Business Innovation Greece

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα προσφέρει η ΕΑΤ στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Δεύτερο Κύκλο του Προγράμματος Business Innovation Greece

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Εθνικός Συνεργάτης του Ιnnovation Norway


Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες θα προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Δεύτερο Κύκλο του Προγράμματος Business Innovation Greece, που ανήκει στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχαν ο Πρέσβης της Νορβηγίας Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Frode Overland Andersen, η κα Anne Lise Rognlidalen, Διευθύντρια Προγράμματος Business Innovation Greece και η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Αθηνά Χατζηπέτρου ανακοινώθηκε η 2η Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT).

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα διατεθούν 13 εκατ. Ευρώ.Η Πρόεδρος και Δνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Αθηνά Χατζηπέτρου ανακοίνωσε ότι θα συμβάλει αμέσως στην μόχλευση του ανωτέρω ποσού με επιπλέον προγράμματα συγχρηματοδότησης και εγγυοδοσίας ώστε να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

Διαχειριστής του Προγράμματος Business Innovation Greece, συνολικού ύψους 21,5 εκ ευρώ, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα Innovation Norway με:
· Δημιουργία νέων συνεργασιών τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα, ειδικά στοχευμένων με βάση τις προτεραιότητες του προγράμματος
· Ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινής γνώμης με δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για το πρόγραμμα, μέσω του ψηφιακού μάρκετινγκ και άλλων δραστηριοτήτων.

Ειδική σελίδα στον ιστότοπο της HDB θα παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες του και φυσικά παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην ιστοσελίδα της Innovation Norway για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την Υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος, μέσω συγχρηματοδότησης, με μελλοντικά προγράμματα της HDB.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης