Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2051/2020 - «Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου ε

ΣτΕ 2051/2020 - «Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος

ΣτΕ 2051/2020 - «Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος

23 Οκτώβριος 2020
ΣτΕ 2051/2020 - «Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Περίληψη ΣτΕ Β΄ 2051/2020 - «Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος

ΣτΕ 2051/2020 Β΄ Τμήμα
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγητής: Ν. Σεκέρογλου


Η απαρίθμηση στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) των φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος είναι εξαντλητική και όχι ενδεικτική και δεν είναι δυνατή η αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών και σε άλλα, πλην των ρητώς αναφερομένων σε αυτές, πρόσωπα. Συνεπώς, νομικό μόρφωμα, όπως είναι η «άτυπη εταιρεία», η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στις διατάξεις του ως άνω Κώδικα (αλλά ούτε και σε άλλες ισχύουσες κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, οικον. έτος 2006, διατάξεις) που καθορίζουν τα πρόσωπα που υπάγονται στον φόρο εισοδήματος, δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον εν λόγω Κώδικα φόρο εισοδήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης