Τράπεζες και οικονομικά ένα χρόνο μετά

Οικονομικές Ειδήσεις

24 Σεπτέμβριος 2009
Η πρόταση ευρωπαϊκών κανόνων για αυστηρότερη χρηματοπιστωτική εποπτεία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στη σύνοδο του G20 αυτή την εβδομάδα. Taxheaven.gr

Τράπεζες και οικονομικά ένα χρόνο μετά

Η πρόταση ευρωπαϊκών κανόνων για αυστηρότερη χρηματοπιστωτική εποπτεία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στη σύνοδο του G20 αυτή την εβδομάδα.

Οι εκτενείς αυτές προτάσεις, που αποτελούν σημαντικό τμήμα της απάντησης της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση, στοχεύουν στη δημιουργία του πρώτου καθαρά ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Οι νέοι κανόνες προτείνονται ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Λήμαν Μπράδερς, που προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές. Στην ΕΕ των 27, οι αναταράξεις αυτές ήταν εντονότερες εξαιτίας της έλλειψης μιας ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων «δείχνει την αποφασιστικότητά μας να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση και να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα» δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τσαρλς Μακ Κρίβι.

Παρά την ύπαρξη της ενιαίας αγοράς εδώ και πάνω από μία δεκαετία και τη διασυνοριακή δραστηριοποίηση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η εποπτεία των τραπεζών κάθε κράτους μέλους πραγματοποιείται κυρίως σε εθνικό επίπεδο.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα διασφαλίζει την ενιαία εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ. Βάσει του νέου συστήματος, νέες ευρωπαϊκές αρχές για τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις, τις κινητές αξίες και τις επαγγελματικές συντάξεις θα εποπτεύουν και θα συντονίζουν το έργο των εθνικών εποπτικών αρχών.

Οι ευρωπαϊκές αυτές εποπτικές αρχές θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε τυχόν διαφορές μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και θα μπορούν να επιβάλλουν μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, η αρχή για τις κινητές αξίες θα έχει την άμεση εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή των ιδιωτικών εταιρειών που προειδοποιούν τους επενδυτές για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργάνου που θα έχει ως αποστολή να εντοπίζει τυχόν απειλές στη σταθερότητα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι νέες εποπτικές αρχές θα εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.

Η ΕΕ έχει ζητήσει να αναληφθούν παρεμφερείς μεταρρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, θέση που υιοθέτησε τον Απρίλιο η ομάδα των 20 ισχυρότερων οικονομιών. Σήμερα, έξι μήνες αργότερα, οι ηγέτες του G20 συναντώνται στο Πίτσμπουργκ για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να εξετάσουν τρόπους περιορισμού των αμοιβών τραπεζικών στελεχών, μέτρο που υποστηρίζει και η ΕΕ.

Μετά την περυσινή κατάρρευση, η ΕΕ ανέθεσε σε ομάδα τραπεζικών εμπειρογνωμόνων να βρουν τρόπους για να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη της χειρότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης από το κραχ της Wall Street το 1929. Οι νέες προτάσεις βασίζονται σε αυτές τις συστάσεις που έγιναν αποδεκτές από τους Ευρωπαίους ηγέτες στις αρχές του έτους.