Ανάρτηση νέας έκδοσης με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Δηλωτικών στο ICISnet

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

21 Οκτώβριος 2020
Taxheaven.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα έκδοση με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Δηλωτικών στο ICISnet (xsd) (version 1.20) και βρίσκεται στη σελίδα Οικονομικοί φορείς > Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Υποσύστημα Δηλωτικών – Cargo Declaration/ ICS -> Καρτέλα μελλοντικών εκδόσεων -> Version 1.20 – (29/09/2020)/Παραγωγική Λειτουργία Δηλωτικών (version in operation).

Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, θα υποστηριχθεί η παραγωγική λειτουργία των παραστατικών της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Προσωρινής Εναπόθεσης, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1120408 ΕΞ 2020/5-10-2020 Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.