Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 4736/2020 - Μείωση επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων

Νέος νόμος 4736/2020 - Μείωση επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων

Νέος νόμος 4736/2020 - Μείωση επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων

21 Οκτώβριος 2020
Νέος νόμος 4736/2020 - Μείωση επιπτώσεων πλαστικών προϊόντωνΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4736/2020 με τίτλο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις."

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 20 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (L 155) και θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Δείτε αναλυτικά τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης