Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο

Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο

Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο

21 Οκτώβριος 2020
Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενοΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ.Ανάπτυξης για πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ

Το πρότυπο καταστατικό περιλαμβάνει:

α) το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α'227) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (Α'86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

β) το πρόσθετο περιεχόμενο που συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.


Υπόδειγμα καταστατικού - Παράρτημα


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης