ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Η. ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΤΑΚ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

22 Σεπτέμβριος 2009
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες που λάβαμε ως Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα και πιστεύουμε πως θα τα εξετάσετε και θα δώσετε λύση άμεσα αφού συνδέονται με την λειτουργία των επιχειρήσεων . Taxheaven.gr

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ 2810 360-998 ΦΑΞ 2810 211-399


Προς το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Κο Υφυπουργό ΜΠΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

Κοινοποίηση.
1)ΠΟΦΕΕ
2)ΟΕΒΕΝΗ


Ηράκλειο , 21 Σεπτεμβρίου    2009
 Αξιότιμε   Κύριε Υπουργέ,
 Μετά από έντονες διαμαρτυρίες που λάβαμε ως Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου  σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα και πιστεύουμε πως θα τα εξετάσετε και θα δώσετε λύση άμεσα αφού συνδέονται με την λειτουργία των επιχειρήσεων .

1) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3775/2009 οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων του ν.3259/2004, 28 του ν.3697/2008,89 του ν.3746/2009 και 10 του ν.3763/2009 εφόσον δεν καταβάλουν  τουλάχιστον δυο συνεχόμενες δόσεις η περαίωση δεν είναι ισχυρή και οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται προς τακτικό φορολογικό έλεγχο. Επειδή Κύριε Υπουργέ όπως  και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης παρουσιάζεται αδυναμία πληρωμής ορισμένων   δόσεων λόγω μη ύπαρξης ρευστότητας . Καταλαβαίνουμε την αγωνία  σας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων αλλά ζητούμε την κατανόηση σας στο παραπάνω θέμα  να επανεξετάσετε την συνέχιση της περαίωσης με παράταση της ισχύος του ν. 3775/2009 τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο  ή την δυνατότητα ρύθμισης των παραπάνω ληξιπρόθεσμων δόσεων χωρίς απώλεια της περαίωσης .

2) Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1108/26.8.2009 τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών μηνών από την λήξη ημερομηνίας υποβολής της συγκεκριμένης δήλωσης επιβάλλεται  αυτοτελές πρόστιμο αξίας 5.000 ευρώ το οποίο συμβιβάζεται κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς στα 3/5 αυτού . Για τους λόγους  που αναφέρουμε παραπάνω (οικονομική κρίση ρευστότητα) σας ζητάμε όπως και εδώ επανεξετάσετε την συγκεκριμένη απόφαση σας και επαναφέρετε το παλαιότερο καθεστώς με επιβάρυνση ανά μήνα καθυστέρησης πληρωμής του συγκεκριμένου τέλους ανάλογα πότε θα υποβληθεί η δήλωση. Είναι άδικο Κύριε Υπουργέ για τέλος 800,00 ή 1000,00  ευρώ η επιχείρηση να καλείται να πληρώσει πρόσθετο τέλος αξίας 5.000,00 ευρώ .
 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                    Η  Γενική Γραμματέας
  ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ           ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ