Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπό όρους η απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για ορισμένα εισοδήματα το 2020 και το 2021

Υπό όρους η απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για ορισμένα εισοδήματα το 2020 και το 2021

Υπό όρους η απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για ορισμένα εισοδήματα το 2020 και το 2021

21 Οκτώβριος 2020
Υπό όρους η απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για ορισμένα εισοδήματα το 2020 και το 2021

Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (δείτε εδώ όλες τις διατάξεις) και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 αυτής, προβλέπεται η απαλλαγή της επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43 Α ΚΦΕ. Η απαλλαγή αυτή θα δοθεί όμως υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

α) για το 2020:

Αν το εισόδημα (σ.σ. πλην του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις) προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε. (διαφορά τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος), η απαλλαγή θα παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

β) για το 2021:

Αν το εισόδημα (σ.σ. από μισθωτή εργασία ή συντάξεις) προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 (διαφορά τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος), η απαλλαγή θα παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα μετά άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.


Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η αιτιολογική έκθεση και η προτεινόμενη διάταξη:
 
 • Σκοπός Άρθρου 10: Με το άρθρο αυτό απαλλάσσονται από την φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον για το 2020 με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ενώ για το 2021 απαλλάσσονται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.
  Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει το Άρθρο 10: Επιδιώκεται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης σε μια χρονική περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID -19.
  Η διάταξη αυτή αφορά :  Τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον για το 2020 θα απαλλάσσονται της εισφοράς αλληλεγγύης, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ενώ για το 2021 τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.
 • Άρθρο 10

  Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

  Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής:

  «49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

  50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα μετά άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.»

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης