Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στον αέρα 1.000 εργαζόμενοι και 800.000 ασφαλισμένοι

22 Σεπτέμβριου 2009
  • Τη θέση σε εκκαθάριση της «Ασπίς» και τριών ακόμη ασφαλιστικών εταιρειών (General Union, General Trust και Γ.Η. Σκούρτης) αποφάσισε η αρμόδια εποπτική αρχή, εξέλιξη η οποία επηρεάζει σύμφωνα με εκτιμήσεις τους ιδιοκτήτες 800.000 Ι.Χ., ενώ αμφίβολο είναι και το μέλλον των 1.000 εργαζομένων που ασχολούνται σε αυτές. Με ανακοίνωσή της, η «Ασπίς» αναφέρει ότι οι εταιρείες του ομίλου «θα στραφούν αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής».
Τη θέση σε εκκαθάριση της «Ασπίς» και τριών ακόμη ασφαλιστικών εταιρειών (General Union, General Trust και Γ.Η. Σκούρτης) αποφάσισε η αρμόδια εποπτική αρχή, εξέλιξη η οποία επηρεάζει σύμφωνα με εκτιμήσεις τους ιδιοκτήτες 800.000 Ι.Χ., ενώ αμφίβολο είναι και το μέλλον των 1.000 εργαζομένων που ασχολούνται σε αυτές. Με ανακοίνωσή της, η «Ασπίς» αναφέρει ότι οι εταιρείες του ομίλου «θα στραφούν αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής».
 Οι εταιρείες, για τις οποίες η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσισε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκκαθάρισής τους είναι οι: Ασπίς Πρόνοια, Σκούρτης, General Trust, General Union. 'Οσοι είχαν ασφαλίσει τα αυτοκίνητά τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν ένα μήνα στη διάθεσή τους προκειμένου να επιλέξουν άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Όσον αφορά στις ασφάλειες του κλάδου ζωής, θα οριστούν επόπτες χαρτοφυλακίων, οι οποίοι θα αναλάβουν τη λειτουργία των εταιρειών μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Οι επόπτες θα είναι υπεύθυνοι και για την καταβολή αποζημιώσεων σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και μισθών στους εργαζόμενους.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ο Παύλος Ψωμιάδης, επικεφαλής της "Ασπίς Πρόνοια", επιχείρησε να καταθέσει πλαστή εγγυητική επιστολή. Η ΕΠΕΙΑ έχει προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΠΕΙΑ:


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεδρίασε σήμερα 21.09.09 και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των χιλιάδων ασφαλισμένων, των εργαζομένων και της αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επισημαίνεται, ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. από μακρού χρόνου, εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένα την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το γεγονός αυτό μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.
Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσει Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής. Σημειώνεται ότι:

1. Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο.

2. Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωής, δε θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.

Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ, www.pisc.gr.




Η αντίδραση της "Ασπίς"

Αντιδρώντας στην απόφαση, ο όμιλος "Ασπίς" ανέφερε ότι είχε ζητήσει ολιγοήμερη παράταση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, «για την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου και την εντεύθεν κεφαλαιακή ενίσχυση» των εταιρειών, παράταση που δεν δόθηκε. "Οι εταιρείες του ομίλου Ασπίς Πρόνοια θα στραφούν αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία αποτελεί πλήγμα για τον όμιλο αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που περιέβαλαν πάντοτε τις εταιρείες του ομίλου Ασπίς Πρόνοια με την αμέριστη εμπιστοσύνη τους", αναφέρεται στην ανακοίνωση.


Πηγή Ελευθεροτυπία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης