Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χιλιάδες επιχειρήσεις κατά το έτος 2007, εξέδιδαν αθεώρητα στοιχεία, ενώ δεν πληρούσαν τις προυποθέσεις

21 Σεπτέμβριου 2009 Σχόλια
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις κατά το έτος 2007, εξέδιδαν αθεώρητα στοιχεία, ενώ δεν πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη τους στο καθεστώς ειδικής μεταχείρισης από πλευράς Κ.Β.Σ.

Πιο συγκεκριμένα μια επιχείρηση για να μπορέσει να ενταχθεί στο καθεστώς αυτό, θα έπρεπε να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται  στην απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003

Στην παράγραφο 7 της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής:

"Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του ΚΒΣ οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά."Ας δούμε στο σημείο αυτό το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αθήνα, 21-9-2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την εγκαθίδρυση κλίματος φορολογικής ισότητας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πραγματοποίησε διασταυρωτικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ευνοϊκό μέτρο έκδοσης Αθεωρήτων Στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των ΔΟΥ ελέγχονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και για τα ασφαλιστικά τους χρέη σε κάθε θεώρηση και όταν δεν είναι συνεπείς, δεν δύνανται να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεωρήτων τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος ενεργείται από τους ίδιους και μόνο για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μία φορά ανά διαχειριστική περίοδο, ενώ συγχρόνως τους παρέχεται επιπλέον διάστημα ενός μηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται να μην πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξη τους στο ειδικό αυτό καθεστώς.

Για το λόγο αυτό, η ΓΓΠΣ πραγματοποίησε διασταυρωτικούς ελέγχους. Ειδικότερα ελέγχθηκε η τήρηση των υποχρεώσεων για 163.756 επιχειρήσεις για το 2007. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Ειδικότερα βρέθηκαν 17.802 επιχειρήσεις που είτε:

1.    Όφειλαν ποσά άνω των 6.000 Ευρώ.
2.    Δεν είχαν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
3.    Δεν είχαν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
4.    Δεν είχαν υποβάλει Δηλώσεις Εισοδήματος.

Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να διαπιστωθούν οι όποιες παραβάσεις και να δρομολογηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις.Για την taxheaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - ΦοροτεχνικόςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης