Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Έως 30.4.2021 η διενέργεια τακτικής γενικής συνέλευσης - Παράταση προθεσμιών με τροπο

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Έως 30.4.2021 η διενέργεια τακτικής γενικής συνέλευσης - Παράταση προθεσμιών με τροπολογία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Έως 30.4.2021 η διενέργεια τακτικής γενικής συνέλευσης - Παράταση προθεσμιών με τροπολογία

19 Οκτώβριος 2020
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Έως 30.4.2021 η διενέργεια τακτικής γενικής συνέλευσης - Παράταση προθεσμιών με τροπολογία


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις." παρατείνονται έως τις 30.04.2021: i) η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και ii) η θητεία μελών οργάνων διοίκησης των Α.Σ., Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας της έγκαιρης και οργανωμένης σύγκλησης γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας και συνακόλουθα της αδυναμίας διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6
Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών


1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών παρατείνεται μέχρι και τις 30.4.2021.

2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.4.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης