ΠΟΦΕΕ - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αίτημα για τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

19 Οκτώβριος 2020
Taxheaven.gr


Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Τηλ. 210 82 53 445 - 446
Φαξ. 210 82 53 446
Email(1): [email protected]
Email(2): [email protected]


ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Γενικός Γραμματέας ΓΓΠΣΔΔ
κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 134  


Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Κκ Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την αρ. 66780 ΕΞ 2020/29.6.2020 (ΦΕΚ 2655 Β) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, την 1η Οκτωβρίου 2020 έληξε η τρίμηνη αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Συνεπώς οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Με δεδομένο τις τελευταίες αλλαγές που ήρθαν στο Νόμο και με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, έχοντας υπόψη και τις λοιπές υποχρεώσεις με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Οκτωβρίου, ζητάμε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι 15/01/2021.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς   

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος