Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2018 - Τι δήλωσαν μισθωτοί, αγρότες και επαγγελματίες

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

19 Οκτώβριος 2020
Τι δήλωσαν τα φυσικά πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2018 - Αναλυτικά στατιστικά ανά εισόδημα - Πόσο πληρώσαμε σε φόρο, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος Taxheaven.gr


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).


Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2018 έφτασε το ποσό των 75,2 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 81,6 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων. Σε σχέση με το 2017 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 1.6 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,2 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος  2018

Γενικά Στατιστικά

       
  2017 2018 Διαφορά
Ακίνητη περιουσία 6,192,882,860 6,473,869,068 280,986,208
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,443,641,392 3,325,593,781 -118,047,611
Αγροτική δραστηριότητα 1,388,425,409 1,251,411,812 -137,013,597
Μισθωτοί 60,403,307,463 61,480,835,451 1,077,527,988
Μερίσματα 2,184,247,018 2,692,814,356 508,567,338
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 73,612,504,142 75,224,524,468 1,612,020,326
       
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 6,778,789,790 6,404,770,380 -374,019,410
       
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 80,391,293,932 81,629,294,848 1,238,000,916


Ο φόρος που βεβαιώθηκε  στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,4 δις ευρώ, αυξημένος κατά 123 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017.

Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 22,7 εκατομμυρίων ευρώ (12,8 εκ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το 2017).

Αναλυτικά:


  2017 2018 Διαφορά
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων 8,180,007,173 8,314,716,525 134,709,352
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 112,655,781 113,832,712 1,176,931
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 35,566,309 22,725,780 -12,840,529
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8,328,229,262 8,451,275,017 123,045,755
       


Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων

       
  2017 2018 Διαφορά
Εισοδηματίες 4,242,882 2,984,041 -1,258,841
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,052,613 2,065,936 -986,677
Αγροτική δραστηριότητα 1,941,203 1,204,177 -737,026
Μισθωτοί 16,884,273 10,239,780 -6,644,493
Συνταξιούχοι 9,445,337 6,231,844 -3,213,493
       
Σύνολο 35,566,309 22,725,778 -12,840,531


Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 376,6 εκ. ευρώ (λιγότερο κατά 9.5 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017).

Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2018:


Τέλος επιτηδεύματος

       
  2017 2018 Διαφορά
Εισοδηματίες 20,177,217 18,346,654 -1,830,563
Επιχειρηματική δραστηριότητα 289,962,976 285,759,044 -4,203,932
Αγροτική δραστηριότητα 31,416,588 27,859,983 -3,556,605
Μισθωτοί 29,824,442 29,891,170 66,728
Συνταξιούχοι 14,890,059 14,817,666 -72,393
       
Σύνολο 386,271,281 376,674,517 -9,596,763Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2018 άγγιξε τα 610,9 εκ. ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 5,88 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017 .

Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2018 :


Εισφορά αλληλεγγύης

       
  2017 2018 Διαφορά
Εισοδηματίες 203,009,052 208,801,123 5,792,071
Επιχειρηματική δραστηριότητα 179,048,391 170,391,187 -8,657,204
Αγροτική δραστηριότητα 26,929,127 25,773,793 -1,155,334
Μισθωτοί 105,985,494 111,775,376 5,789,882
Συνταξιούχοι 101,884,770 94,231,118 -7,653,652
       
Σύνολο 616,856,834 610,972,597 -5,884,237

Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 627,5 εκ ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 37,33 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017.

Αναλυτικά:


Προκαταβολή

       
  2017 2018 Διαφορά
Εισοδηματίες 6,651,162 5,720,558 -930,604
Επιχειρηματική δραστηριότητα 564,316,439 545,219,374 -19,097,065
Αγροτική δραστηριότητα 72,630,374 59,237,067 -13,393,307
Μισθωτοί 8,590,647 7,515,363 -1,075,284
Συνταξιούχοι 12,708,187 9,868,241 -2,839,946
       
Σύνολο 664,896,809 627,560,603 -37,336,206ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,57 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ


 

Ακίνητα

       
έως 10.000 1,433,182 3,494,942,440 90.57%
Από 10.000 έως 15.000 76,508 922,885,401 4.83%
Από 15.000 έως 20.000 30,267 520,810,897 1.91%
Από 20.000 έως 30.000 24,272 584,341,715 1.53%
Από 30.000 έως 55.000 12,323 460,767,112 0.78%
Από 50.000 έως 70.000 3,287 191,027,041 0.21%
Από 70.000 έως 100.000 1,540 126,493,780 0.10%
Πάνω από 100.000 1,074 172,600,683 0.07%
       
  1,582,453 6,473,869,068 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 1,539,957 4,938,638,737 97.31%
Από 20.001 έως 50.000 36,595 1,045,108,827 2.31%
Πάνω από 50.000 5,901 490,121,504 0.37%
       
  1,582,453 6,473,869,068 100%Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,46 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.


 

Μερίσματα

       
έως 10.000 4,468,271 487,851,403 99.46%
Από 10.000 έως 15.000 6,327 76,478,247 0.14%
Από 15.000 έως 20.000 3,485 59,833,040 0.08%
Από 20.000 έως 30.000 3,892 93,972,448 0.09%
Από 30.000 έως 55.000 3,654 139,596,630 0.08%
Από 50.000 έως 70.000 1,808 105,374,719 0.04%
Από 70.000 έως 100.000 1,426 118,133,354 0.03%
Πάνω από 100.000 3,791 1,611,574,515 0.08%
       
  4,492,654 2,692,814,356 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 4,478,083 624,162,690 99.68%
Από 20.001 έως 50.000 7,546 233,569,079 0.17%
Πάνω από 50.000 7,025 1,835,082,588 0.16%
       
  4,492,654 2,692,814,356 100%
Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 74,52% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  88.94%


 

Επιχειρηματική δραστηριότητα

       
έως 10.000 284,219 845,988,529 74.52%
Από 10.000 έως 15.000 34,621 423,226,388 9.08%
Από 15.000 έως 20.000 20,356 352,116,266 5.34%
Από 20.000 έως 30.000 20,513 497,879,768 5.38%
Από 30.000 έως 55.000 14,056 528,453,974 3.69%
Από 50.000 έως 70.000 3,964 230,679,573 1.04%
Από 70.000 έως 100.000 2,002 164,951,685 0.52%
Πάνω από 100.000 1,675 282,297,597 0.44%
       
  381,406 3,325,593,781 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 339,196 1,621,331,183 88.93%
Από 20.001 έως 50.000 34,569 1,026,333,742 9.06%
Πάνω από 50.000 7,641 677,928,855 2.00%
       
  381,406 3,325,593,781 100%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 95,66 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  99.2%


 

Αγρότες

       
έως 10.000 459,059 908,315,780 95.66%
Από 10.000 έως 15.000 12,743 152,754,942 2.66%
Από 15.000 έως 20.000 4,210 71,919,846 0.88%
Από 20.000 έως 30.000 2,644 63,243,556 0.55%
Από 30.000 έως 55.000 984 36,069,287 0.21%
Από 50.000 έως 70.000 150 8,648,450 0.03%
Από 70.000 έως 100.000 60 4,816,005 0.01%
Πάνω από 100.000 34 5,643,946 0.01%
       
  479,884 1,251,411,812 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 476,012 1,132,990,568 99.19%
Από 20.001 έως 50.000 3,628 99,312,843 0.76%
Πάνω από 50.000 244 19,108,401 0.05%
       
  479,884 1,251,411,812 100%Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 51,87 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  83.15% 

Μισθωτές

       
έως 10.000 2,521,870 12,449,034,104 51.87%
Από 10.000 έως 15.000 899,518 11,222,356,807 18.50%
Από 15.000 έως 20.000 621,629 10,687,912,078 12.78%
Από 20.000 έως 30.000 464,597 11,208,093,399 9.56%
Από 30.000 έως 55.000 287,550 10,521,097,592 5.91%
Από 50.000 έως 70.000 40,922 2,364,032,706 0.84%
Από 70.000 έως 100.000 15,869 1,295,853,034 0.33%
Πάνω από 100.000 10,264 1,732,455,731 0.21%
       
  4,862,219 61,480,835,451 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 4,043,017 34,359,302,989 83.15%
Από 20.001 έως 50.000 752,147 21,729,190,990 15.47%
Πάνω από 50.000 67,055 5,392,341,472 1.38%
       
  4,862,219 61,480,835,451 100%


Κατεβάστε τα αναλυτικά στατιστικά του φορολογικού έτους 2018 (σε φύλλο excel) από εδώ