Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Παράταση για το επίδομα γέννησης - Ασφαλιστική ενημερότητα - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Νέο νομοσχέδιο στη διαβούλευση

16 Οκτώβριος 2020
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Παράταση για το επίδομα γέννησης - Ασφαλιστική ενημερότητα - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Νέο νομοσχέδιο στη διαβούλευσηΜείωση ασφαλιστικών εισφορών  - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Παράταση για το επίδομα γέννησης  - Ασφαλιστική ενημερότητα - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ελ. επαγγελματιών - Νέο νομοσχέδιο στη διαβούλευση

Νέο νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση :  "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων"
 


Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) μέρη, με τα οποία εισάγονται ρυθμίσεις:
α) για την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της υποστήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας- αναδοχής, της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, της ανάδειξης καίριων ζητημάτων σχετικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
β) για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,
γ) για την αντιμετώπιση μιας σειράς οργανωτικών ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ
δ) για την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
ε) για την θέσπιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανέργων.
 Οι σημαντικότερες διατάξεις :

- Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης
- Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου από 1.1.2021 κατά 3 μονάδες
- Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
- Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας -Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
- Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Προϋποθέσεις χορήγησης
- Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ
- Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας
- Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων
- Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης


Αναλυτικά :


Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 

 • Άρθρο 10

  Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, με την προσθήκη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους συναρμόδιους για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων Υπουργών.

 •  

  Άρθρο 10
  Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

  «17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021.».

  2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α'74), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

  «5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο.».

  3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α'94), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.»


   

 


 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης


 

 • Άρθρο 11

  Σκοπείται η διατήρηση του δικαιώματος των νέων γονέων να λάβουν το προσφάτως θεσπισθέν επίδομα γέννησης, το οποίο συνιστά σημαντική ενίσχυση της οικογένειας.

 • Άρθρο 11

  Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης

  Δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α'21) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απώλεσαν την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 8523/236/17.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 490) τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης. Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται εμπρόθεσμη.Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου
 

 • Άρθρο 21

  Με την παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης στην οποία προβλέπεται από 1-1-2021 μείωση των εισφορών εργοδότη -εργαζόμενου από το ύψος που ήδη έχουν και στην ουσία εξασφαλίζεται άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων-μισθωτών που καταλαμβάνει, η οποία θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους όπως αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις της παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης, χωρίς κόστος για τους εργοδότες ( επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος άνα απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου για την στήριξη της επιχείρησης ιδίως κατά την υφιστάμενη δύσκολη συγκυρία ή και να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους αλλά και εν γένει της οικονομίας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς δίνει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας στην παρούσα περίοδο κρίση αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας , συμβάλλοντας έτσι στην αποκλιμάκωση της ανεργίας

  Περαιτέρω με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται η κατανομή της εισφοράς της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 ν. 4144/2013 (Α' 88) (κλάδος ΛΑΕΚ και ΕΛΕΚΠ) με προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω πόρου. Τέλος στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα ισχύσουν έως την 31-12-2021.


   

    Ισχύουσα κατάσταση 2019 Ασφαλιστικές εισφορές το 2021
  Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
  Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ,ΕΟΠΥΥ  12,47  21,13 33,60  12,47 21,13 33,60
  Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών  3,28  3,68  6,96 1,65 1,41 3,06
  Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα)  15,75  24,81  40,56 14,12 22,54 36,66
  % επί του συνόλου  38,82% 61,18%   100,00% 38,51% 61,49% 100,00%
 • Άρθρο 21

  Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

  1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  α. Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.

  β. Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α'122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α' 122). Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

  βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α' 122).

  βγ. Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α' 122).

  γ. Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α' 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α' 111).

  2. Από την εισφορά της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1, αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α'188).

  3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι τις 31.12.2021.


→  Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

 

 • Άρθρο 22

  Με το άρθρο 22 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών για τα έτη 2017, 2018 και 2019, προκειμένου να γίνει άμεση εκκαθάριση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων για τα έτη αυτά και να τακτοποιηθούν αυτοί ασφαλιστικά.

 • Άρθρο 22

  Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

  Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.→  Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας -Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 • Άρθρο 25

  Με το άρθρο 25 τροποποιείται κατ' αρχήν η υποπερ. ββ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) και προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές ΙΚΕ στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Περαιτέρω με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα περ. ι στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) με την οποία ορίζεται απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διαθέσεως αυτού και, επομένως στην περίπτωση αυτή ορίζεται οτι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

 • Άρθρο 25

  Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας -Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  Το άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α' 73) διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 23

  Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.

  β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 27. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.

  γ) Γ ια τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον δημόσιο τομέα, προσκομίζεται η βεβαίωση του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, από τον υπόχρεο στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.

  δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης      ευθύνης      εταιρεία,      από      τον      συμμετέχοντα.

  ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

  στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:

  αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία. ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα. γγ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

  ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου και του του e-ΕΦΚΑ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

  η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη μεταβίβαση οχημάτων δημοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται με την επιφύλαξη των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 40) και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

  θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α' 165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά το προηγούμενο εδάφιο βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

  ι) σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. ια) για τη δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α' και 7 του ν. 2932/2001 (Α' 145).».

 


Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Προϋποθέσεις χορήγησης


 

 • Άρθρο 26

  Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό οριοθετείται στο άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α'73) προβλέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν υπαχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρούνται οι όροι της. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται ότι οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνονται υπ' όψιν για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της να δύνανται να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Καθόσον αφορά όμως τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται επιπλέον προϋπόθεση καθώς λαμβάνονται υπ' όψιν εκτός από τις οφειλές από εργοδοτικές εισφορές της ίδιας της εταιρείας και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, και μόνο όταν πληρούνται οι όροι της ρύθμισης από αμφότερους ( από την προσωπική εταιρεία αλλά και το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν), μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα στο Νομικό Πρόσωπο της προσωπικής εταιρείας. Επειδή η επιπλέον προϋπόθεση που έχει τεθεί για τις προσωπικές εταιρείες διασπά το ενιαίο της ρύθμισης για την δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε νομικά πρόσωπα, η διαφοροποίηση δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας στις προσωπικές εταιρείες σε σχέση με τα άλλα νομικά πρόσωπα χωρίς αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την διάκριση επιφυλάσσει στις προσωπικές εταιρείες αδικαιολόγητα δυσμενέστερη μεταχείριση σε σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ως προς την δυνατότητα να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί.

 • Άρθρο 26

  Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Προϋποθέσεις χορήγησης

  Η υποπερ. ββ της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α'73) τροποποιείται και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 24

  Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

  1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

  2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

  α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία:

  αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον έτος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών, και

  ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

  β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

  γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτοί που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

  δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

  ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

  αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  ββ) Για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις.»

 


Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

 

 • Άρθρο 27

  Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 περ. γ. με σκοπό να επιλυθούν και να προληφθούν ζητήματα από την ταυτόχρονη εφαρμογή διατάξεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας επί συρροής οφειλών κατά την αγοραπωλησία ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να χορηγεί Βεβαίωση Οφειλής με βάση την οποία παρακρατείται από την συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία το προϊόν του τιμήματος της αγοραπωλησίας μέχρι του ύψους της οφειλής. Αντίστοιχα με το άρθρο 25 του ν. 4611/2019 προβλέπεται το ίδιο δικαίωμα και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ταυτόχρονη ισχύς των ανωτέρω διατάξεων δημιουργεί ζήτημα στις αγοραπωλησίες όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση και των δύο πιστωτών. Κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, στην περίπτωση όπου ο μεταβιβάζων ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει οφειλές τόσο προς την Φορολογική Αρχή όσο και προς τον e- ΕΦΚΑ και το τίμημα της αγοραπωλησίας δεν επαρκεί για να ικανοποιήσεις και τους δύο εν λόγω πιστωτές ματαιώνεται η σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη ακυρότητα των συμβολαίων μελλοντικά από κάποιο πιστωτή ή τρίτο. Με την προτεινόμενη διάταξη εφαρμόζοντας αναλογικά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 975 ΚΠολΔ απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, ικανοποιούνται σύμμετρα με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ενώ στο τυχόν εναπομείναν τίμημα ικανοποιούνται σύμμετρα οι λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

 • Άρθρο 27

  Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

  Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 προστίθεται περ. γ και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 25

  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

  1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

  β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

  γ) Στις περιπτώσεις που το ποσό από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ.

  Εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρ. 1 και υφίστανται επιπλέον οφειλές στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως από το εναπομείναν τίμημα.

  2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της».

 

Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

 

 • Άρθρο 29

  Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 με το οποίο καθορίζεται η ψηφιακή διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή εξόδων κηδείας κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους ενώ προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις επιχειρήσεις που τελούν την τελετή και ανάρτησης αυτού στο τέλος κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο με την επιφύλαξη των ανωτάτων ορίων που βάσει καταστατικών διατάξεων έχουν τεθεί από τους επιμέρους φορείς.

 • Άρθρο 29

  Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

  «3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού και μέχρι το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. Η παρούσα υπερισχύει κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.».Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων


 

 • Άρθρο 48

  Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 48 επιχειρεί να συμπληρώσει το πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων και να διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο για τους εγγεγραμμένους ανέργους και τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους.

  Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι το άρθρο 92 του ν. 4661/2017 (Α'38) που ορίζει ότι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι και ότι η ως άνω απασχόληση, εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.

 • Άρθρο 48

  Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων

  Στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α' 38) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 92

  Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

  1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

  2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής.».

  3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους, σύμφωνα με την περ. ΙΙΙ της υποπαρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.».

 

→  Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης

 

 • Άρθρο 49

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 49 θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και ο μη συνυπολογισμός του επιδόματος αναζήτησης εργασίας λόγω της συμμετοχής σε ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απουσία σχετικής   ρύθμισης   για το   επίδομα   αναζήτησης

  εργασίας/συμβουλευτικής έθιγε τον πυρήνα της εισοδηματικής ενίσχυσης μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών, οι οποίοι απολύθηκαν και έχουν ανάγκη την ένταξη σε προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία θα μπορούν να τους διασφαλίσουν μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση. Η προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων χορηγώντας ένα καθαρό οικονομικό κίνητρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων. Δοθέντος δε ότι το επίδομα χορηγείται σε ευάλωτες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατείνει στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.

 • Άρθρο 49

  Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης

  Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4520/2018 προστίθεται νέα παρ. 6 και η τέως παρ. 6 αναριθμείται σε 7. Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88), αποκτά την ακόλουθη μορφή:

  «Άρθρο 30

  Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

  1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

  2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

  3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου.

  4. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α' 91) καταργείται.

  5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

  6. Από 1.1.2020 το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

  7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης