Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην 29η θέση η Ελλάδα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ

Στην 29η θέση η Ελλάδα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ


Την έκθεση για τον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2020 δημοσίευσε το  Tax Foundation.

Ο Διεθνής Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φορολογίας (ITCI) επιδιώκει να μετρήσει τον βαθμό στον οποίο το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ακολουθεί δύο σημαντικές πτυχές της φορολογικής πολιτικής: ανταγωνιστικότητα και ουδετερότητα.

Για να μετρήσει εάν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι ουδέτερο και ανταγωνιστικό, το ITCI (International Tax Competitiveness Index) εξετάζει περισσότερες από 40 μεταβλητές φορολογικής πολιτικής.
Αυτές οι μεταβλητές μετρούν όχι μόνο το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών, αλλά και τον τρόπο δομής των φόρων. Ο δείκτης εξετάζει τους εταιρικούς φόρους μιας χώρας, τους μεμονωμένους φόρους εισοδήματος, τους φόρους κατανάλωσης, τους φόρους ιδιοκτησίας και τη φορολογική αντιμετώπιση των κερδών που δηλώνονται από το εξωτερικό.Η Ελλάδα στον συγκεκριμένο δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του 2020 κατατάσσεται 29η, όπως και το 2019.

Ορισμένα πλεονεκτήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος όπως τα καταγράφει η έκθεση :
- Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής 5% επί των μερισμάτων είναι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ του 23,9%.
είναι κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

- Οι κανόνες της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα είναι μέτριοι και ισχύουν μόνο για το παθητικό εισόδημα.


Ορισμένες αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος όπως τα καταγράφει η έκθεση :

- Η Ελλάδα έχει ποσοστό άνω του μέσου όρου εταιρικού φόρου 24 τοις εκατό (ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 23,3 τοις εκατό)
 
- Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα  αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τον συμψηφισμό καθαρών λειτουργικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα. 
- Η Ελλάδα έχει ένα από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
.
Δείτε όλη την έκθεση

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το taxreport από εδώ: Download PDF.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης