Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας – Αναζητώντας τον Πραγματικό Δικαιούχο - 7 Χρόνια Σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας – Αναζητώντας τον Πραγματικό Δικαιούχο - 7 Χρόνια Σχόλιο της ΔευτέραςΕπιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
 

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα.

7 Χρόνια «Σχόλιο της Δευτέρας»
[ Το σκίτσο είναι αυθεντικό, αλλά υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος (Σχολείο, αντί Σχόλιο) – Σημειώνεται ότι, ο Θανασάκης, προφέρει το Σ, ως Θ ]


7 Χρόνια, η παρουσίαση/ανασκόπηση της Εβδομάδας που πέρασε, με χιούμορ, φωτογραφίες, τραγούδια, ποίηση ….
 14 Οκτώβριος 2013 – Το πρώτο «Σχόλιο της Δευτέρας»


 

Βρήκα έναν «Οδηγό», για να με βοηθήσει να ανακαλύψω το «Πραγματικό Δικαιούχο».

Αρχικά μου έδωσε ένα βιβλίο (Μαρσέλ Προυστ - «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο») και μου είπε : Να το διαβάσεις άμεσα.

Δεν μπορώ, τώρα διαβάζω «MyData», του είπα…

Κάγχασε και άρχισε να μου κάνει παράξενες ερωτήσεις:

- «Πραγματικός Δικαιούχος», τίνος πράγματος, της Ζωής σου, του Χρόνου σου ;

Συνέχισα να ψελλίσω κάτι για την Πλατφόρμα …

Έφυγε, μάλλον δεν ήθελε να με αναλάβει, απαγγέλοντας στίχους του Καβάφη

- «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς : μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες …»
 

 

⥢⥤

 

 • 1) Αναζητώντας τον «Πραγματικό Δικαιούχο» στο Κ.Μ.Π.Δ. [ «Ξέπλυμα» - Νόμος ν. 4557/2018 ]


Δείτε τα «πάντα όλα», πατώντας το «Πράσινο Κουμπί » :
https://www.taxheaven.gr/widgets/Beneficial_Ownership

[Μπόγιας στην Αθήνα, 1953. Συλλογή Νίκου Πολίτη -- «Επιχρωματισμένη» από εμένα (Πηγή :
https://www.lifo.gr/articles/photography_articles/272134/i-entyposiaki-syllogi-aspromayron-fotografion-toy-nikoy-politi )]
 

 • → Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας.
 • → Τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων είναι δύο :
  α) Το «Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» και τηρείται στην έδρα των εταιρειών (μη εισηγμένων) και
  β) Το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ( Κ.Μ.Π.Δ )» και αφορά στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ. [https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon ]
 • → Νόμος 4734/2020 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την τροποποίηση του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  Βασικά Σημεία

  [ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ] Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα [ η προηγούμενη διατύπωση του νόμου ήταν : « Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται …..» ] υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. · [ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ] Το ειδικό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου. · [ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ] Η καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσής τους.

  [ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ] Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

  [ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»] Οι «πραγματικοί δικαιούχοι», υποχρεούνται να παρέχουν στις εν λόγω οντότητες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του παρόντος. · → Υπόχρεοι οι πραγματικοί δικαιούχοι στην παροχή πληροφοριών για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

  [ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ] Οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες χορηγούν τις πληροφορίες για τους νόμιμους ιδιοκτήτες και για τους πραγματικούς δικαιούχους τους στα υπόχρεα πρόσωπα, όταν αυτά λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς επίσης και στην Αρχή, τις αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες

  [ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Α.Φ.Μ] Το Κ.Μ.Π.Δ. δημιουργείται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

  [ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕ.Μ.Η] Το Κ.Μ.Π.Δ. μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  [
  ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1] Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. ·

  [ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2] Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωση τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. ( Άρθρο 20, ν. 4557/2018 ( όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4734/2020 και ισχύει από 08/10/2020) )

 

Και άλλα Μητρώα «Αναγνώρισης»
 

 • α) Δείτε στον ίδιο Νόμο :

  → Άρθρο 21. Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)

  → Άρθρο 21Α. Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων
  Αποτελεί τον κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν:
  α) λογαριασμούς πληρωμής,
  β) τραπεζικούς λογαριασμούς ..
  γ) θυρίδες ασφαλείας, και
  δ) κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα

  → Οι εισηγμένες εταιρίες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης τηρούν ως ειδικό μητρώο, στην έδρα τους αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α΄ 91) και το επικαιροποιούν κάθε φορά που λαμβάνει χώρα γεγονός που γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, χωρίς να απαιτείται η καταχώρισή του στο Κ.Μ.Π.Δ..

 • β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

  Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, εγγράφονται... ( ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/2020 - Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. ) 

[Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Ομάρ Σαρίφ (1971) Σκηνή καταδίωξης από την ταινία “Le Casse”, που γυρίστηκε στην Ελλάδα - Πηγή: www.lifo.gr]


 


Δείτε απαραίτητα, τον «Οδηγό» της Νένας Π. Διονυσοπούλου :  Πρακτικός Οδηγός - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών

Υπενθύμιση  On line σεμινάριο για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  (Σεμινάριο : Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 17:30. Εισηγητής: Ντρούκας Κωστής)

⥢⥤

 • 2) «MyData» [ Ελληνιστί : «Τα Δεδομένα μου» - Στην αργκό «…. «τα Δεδομένα μου» ….» ]


«Μου άλλαξες για πάντα τα γραμμένα

μου έδωσες καινούρια δεδομένα

Με σένα εγώ μπορώ να προχωρήσω

με σένα έχω λόγο για να ζήσω..

Τη μέρα εκείνη που σε πρωτογνώρισα

όλη τη ζωή μου αναθεώρησα ……»

[ Καινούρια Δεδομένα - Καλλιτέχνης: Νίκος Παπουτσής

Πηγή : https://lyricstranslate.com/el/kainourgia-dedomena-data.html ] 

[Χειρίστρια μηχανών εκδόσεως λογαριασμών - ΔΕΗ 27-02-1956 - «Επιχρωματισμένη» από εμένα ]

 «την 1η.10.2020 άρχισε ( ;;;;; ) η πιλοτική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.10.2020 και μετά, πλην των επιχειρήσεων που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου (δείτε το από 1.10.2020 δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών).

«Σουμάρω» από την εβδομάδα που πέρασε

myDATA: Εγχειρίδιο χρήσης και Οδηγός γρήγορης πρόσβασης για τη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικά Βιβλία από την ΑΑΔΕ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Τεχνικά θέματα)

Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι : Επιβεβλημένη η προσθήκη σχετικών Κ.Α.Δ 

⥢⥤
 

 • 3) «Covidonews – 19» - Επισήμανση : Δείτε σχετικά με την «Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή»


 

 

[ Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Ομάρ Σαρίφ ( 1971 ) Σκηνή καταδίωξης από την ταινία “Le Casse”, που γυρίστηκε στην Ελλάδα - Πηγή: www.lifo.gr ]
 

⥢⥤
 

 • 4 ) «Ιανός»

 

Μέσω του gov.gr η αποζημίωση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ιανός - Σε λειτουργία η εφαρμογή

ΟΠΕΚΑ: Παράταση ισχύος αποφάσεων για το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε πληγέντες από τον «Ιανό»

ΥπΑΑΤ: Αποζημιώσεις στο 100% της ζημίας και γενναία προκαταβολή για τους πληγέντες αγρότες του Ιανού
 

⥢⥤
 

 • 5 ) Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις


Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ

Στο εν λόγω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στο Κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (ΕΚ 2016/1191, Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, Σύμβαση της Χάγης, Προξενική Θεώρηση, διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα), στη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση της επισημείωσης (σφραγίδα apostille) στα έγγραφα που εκδίδουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ε.2156/2020 Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

[ Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ]

ΔΕΔ Α 1340/2020 Συνεχιζόμενη υπηρεσία και δαπάνες ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ φυσικού αερίου και παρόμοιων αγαθών - Έκπτωση δαπάνης εργόσημου

[ Αφορά Έλεγχο σε Αγρότη – Δείτε την όσοι έχετε πελάτες Μεγαλοαγρότες ]

ΔΕΔ Α 1571/2020 Ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίου από αγρότη

Αφαιρέθηκαν τα νησιά Κέιμαν [ ;;;; ] και το Ομάν και προστέθηκε η Ανγκουίλα και τα Μπαρμπάντος στη λίστα με τα μη συνεργάσιμα κράτη της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς

ΣτΕ 1681/2019 ΦΠΑ - Τόπος παροχής υπηρεσίων προκειμένου για υπηρεσίες που σχετίζονται με το ακίνητο - Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και σύνθετες υπηρεσίες αποθήκευσης εφόσον η κύρια πράξη της παροχής συνίσταται στην αποθήκευση των εμπορευμάτων

ΔΕΔ Α 1514/2020 Ενδοομιλικές συναλλαγές - Μη τήρηση αρχής των ίσων αποστάσεων και μη επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

ΣτΕ 1160/2020 Παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου

ΣτΕ 1577/2020 Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών - Στοιχεία έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος - Κοινός τραπεζικός λογαριασμός

ΔΕΔ Α 589/2020 Μη αναγνώριση τόκων προνομιούχων μετοχών οι οποίες αποτελούν μέρισμα

 

⥢⥤

 

 • « Στην αρχή λοιπόν, ήταν μικρά καπνοπωλεία, τα οποία εμφανίστηκαν αμέσως μετά την πρώτη ίδρυση του Ελληνικού κράτους στο Ναύπλιο.… Από το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Την εποχή εκείνη, μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

  Από το 1940 στα περίπτερα άρχισαν να πωλούνται «ζαχαρώδη» και αναψυκτικά – πορτοκαλάδες και γκαζόζες ΗΒΗ, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες….

  Η έλευση των τηλεφώνων στην Ελλάδα δίνει μεγάλη ώθηση στα περίπτερα, τα κάνει πολύ σημαντικά όπου βρίσκονται. …Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα, έτσι τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες (τα κόκκινα τηλέφωνα, τα θυμάστε;;;;) είναι βασικά για την επικοινωνία με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής. Οι περιπτεράδες ξέρουν περισσότερα για τη γειτονιά από τους πάντες, ακούν τα πάντα βλέπετε!...»

  [ Τα περίπτερα και η ιστορία τους - Πηγή : https://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/art-salad/ta-periptera-kai-i-istoria-tous/ ]


 

⥢⥤

 • 6 ) Προετοιμασία για το «Κλείσιμο» της Χρήσης 2020

 


 

⥢⥤
Ομόνοια 1950 [ Πηγή Facebook/Titika Bournaki - «Επιχρωματισμένη» από εμένα ].


 

 • 7 ) Εργατικά - Ασφαλιστικά.

 

Ετήσιος πίνακας προσωπικού - Τι ισχύει αναλυτικά - Οδηγίες υποβολής ( Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης )

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου, (άρθρο 5 παράγραφος 5.16 του Αριθμ. πρωτ.: 40331/Δ1.13521/2019).


Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες - Όλο το πλαίσιο για την εργασία, τις άδειες και τα δικαιώματα των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

« 1. Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα; / 2. Οι δυνατότητες που έχει ο εργοδότης για εργαζομένους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. / 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος για να αποδείξει ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα / 4. Αναστολή εργασίας για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αποζημίωση ειδικού σκοπού.»
 

⥢⥤


 

 • 8 ) Ρυθμίσεις - Παρατάσεις

 

Νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών

Συγκεκριμένα:

1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020.

2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020.

3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Παραδείγματα για τη λειτουργία του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών - Απ. Βεσυρόπουλος: Δυνατότητα σε όλους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους

……………………..

Clawback: Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έτους 2019 προς τον ΕΟΠΥΥ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και τις φαρμακευτικές εταιρίες

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα

ΕΔΟΕΑΠ: Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 για εργοδότες ή επιχειρήσεις σε ότι αφορά τις ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρις ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

Όλες οι πληροφορίες για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών από τον Α.Βεσυρόπουλο [Δείτε το video που ακολουθεί].


⥢⥤


 

 • 9 ) Αρθρογραφία και «Επισημάνσεις»


Κλείσιμο επιχειρήσεων για παραβάσεις της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας ( Άρθρο της Επιστημονικής Ομάδας )

Σχετικό και :

Σφράγιση εγκατάστασης και δημοσίευση στοιχείων για τους παραβάτες νοθείας καυσίμων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για όσους παράγουν, εισάγουν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά

→ Η απομείωση εμπορικών απαιτήσεων - Λογιστική και φορολογική βάση (Γιώτης Πολύκαρπος)

Αναδρομική ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

ΦΠΑ: Η αρχή της αναλογικότητας ( Χαράλαμπος Τσούσης )

Ορθή έκδοση παραστατικών σε καταστήματα εστίασης. Λεπτομέρειες και θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ( Δουκέρης Αναστάσιος – Νούσης Γιώργος )

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος: Αναδρομικά συνταξιούχων 2020 – πρακτικά με 10 σημεία για να είστε ενημερωμένοι.
 

⥢⥤


 

 • 10 ) Οι προθεσμίες στη ζωή μας...

 

Καταρχήν δείτε :

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2020

Επισημαίνω κυρίως :

→ Έως 30.10.2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση μετόχων/εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (παράταση προθεσμίας με την παρ. 3 του άρθ. 61 του ν.4722/2020),

→ Έως 31.10.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 (πρόγραμμα Γέφυρα, κατόπιν παράτασης που ανακοινώθηκε με το από 30.9.2020 δελτίο τύπου υπ. Οικονομικών),

→ Έως 31.10.2020 πραγματοποιείται η απόσυρση από τη χρήση και δήλωση παύσης μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

→ Έως τις 31.10.2020 πραγματοποιείται η αναβάθμιση των firmware ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ (σύμφωνα με την απόφαση Α.1175/2020 (ΦΕΚ Β' 3293/6.8.2020)).

Συναφές :

Από 1.11.2020 όσες επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις με μη αναβαθμισμένο ΦΗΜ διαπράττουν παράβαση

→ Έως 31.10.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

[ Προσοχή ] « Μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή »

Δείτε στο https://www.taxheaven.gr/calendar , πότε λήγει ανά Περιφέρεια, η προθεσμία.

Τέλος μην ξεχνάτε

Έως 30/11 η υποβολή στην ΤτΕ των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019

Δείτε και :

https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolh-stoixeiwn/ethsies-xrhmatooikonomikes-katastaseis-apo-epixeirhseis-toy-mh-xrhmatopistwtikoy-tomea
[ Το εντομοκτόνο που έγινε μέχρι κινηματογραφική ατάκα . Σίγουρα οι γενιές από το 1940 μέχρι και τη δεκαετία του 1970 έχουν μνήμες κι έχουν ψεκάσει με αυτό. ]

[ Πηγή : https://www.e-storieskritis.gr/2018/01/blog-post_74.html ]

[ Αθηνόδωρος Προύσαλης ] «Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ», «Μια αψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ», …

https://www.youtube.com/watch?v=F_efG6WtIIM&list=PLHDMVyD70VQsWuJRZQCxY8dHYcsES6m_R&index=8
 

⥢⥤


 

 • 11 ) Αξίζουν την προσοχή μας………….

 

ΠΟΜΙΔΑ - Διαδικτυακό σεμινάριο για θέματα ακινήτων - Αδήλωτα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα - Μειώσεις ενοικίων λόγω κορωνοϊού

ΟΕΕ: Προγραμματική συμφωνία με Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.  Tι είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός; «Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» ΟΟΣΑ / Atkinson and Messy, 2012 ( https://www.gfli.gr/ )

Επιστημονική Ημερίδα «Data Analytics and Machine Learning for Insurance Fraud Detection» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

ΓΣΕΕ: Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας: η Εργασιακή Ανασφάλεια εντείνεται - Αρνητικά βλέπουν την ραγδαία ανάπτυξη της τηλεργασίας οι εργαζόμενοι

Οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες λογιστή το 3ο τρίμηνο του 2020

Ταμείο ανάκαμψης και νέο παραγωγικό μοντέλο: Το 1ο DigiTalk από το ΟΕΕ

 

⥢⥤

 

 

Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής  [Ξαναγυρίστε στην αρχή του «Σχολίου» ]


 

[ ΠΡΟΣΟΧΗ ] ΕΕΤ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την τυπολογία απάτης που αφορά τηλεφωνικές κλήσεις για «υποτιθέμενη» βλάβη υπολογιστή

Δεν αφορά : «Κλασσική περίπτωση βλάβης» https://www.youtube.com/watch?v=8JrAdUK1Oi8

 


 

Δύναμη, Υγεία, Προσοχή

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης