Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 για εργοδότες ή επιχειρήσεις σε ότι αφορά τις ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρις ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

ΕΔΟΕΑΠ: Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 για εργοδότες ή επιχειρήσεις σε ότι αφορά τις ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρις ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

edoeap.gr

Νέα και ανακοινώσεις

Αθήνα 8/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ


Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των από 8/4/2020 και 29/5/2020 ανακοινώσεων του Οργανισμού, η καταβολή των περιόδων 2/2020 – 3/2020 – 4/2020 05/2020 παρατείνεται έως 30/4/2021, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραπάνω ανακοινώσεις, χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράταση αυτή δεν αφορά σε δόσεις ρυθμίσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264339.ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης