Αποτελέσματα live αναζήτησης

«MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία) [Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες]

2 Οκτώβριος 2020
«MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία) [Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες]«MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία)
[Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες].

BDO «Tax Report» (τεύχος 6)

Νιφορόπουλος I. Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Περιεχόμενα

1. Η Πλατφόρμα «MyData» - Τι είναι και Ποιες οι Απαιτήσεις της «MyDATA»
2. Βασικές Εννοείς στην «MyData».
3. Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Πλατφόρμας «MyData»
4. Σύγκριση μεταξύ: α) «Πλατφόρμας MyData» και β) Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών
5. Υπόχρεες Επιχειρήσεις σε Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων στην «Πλατφόρμα MyData»
6. Ποια δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν οι υπόχρεοι
7. Ρόλοι της Επιχείρησης κατά την Ηλεκτρονική Διαβίβαση
8. Τρόπος Επικοινωνίας και Μέσα Διαβίβασης των Δεδομένων
9. Χρόνος (Προθεσμία) Διαβίβασης των Συναλλαγών
10. Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας - Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής
11. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (E-Invoicing) και «MyData»
12. « Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ)»
13. Ε.Λ.Π - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Φ.Π.Α και «Mydata»
14. «Σχήματα» για την Κατανόηση της Λειτουργίας της Πλατφόρμας «MyData»
15. Χρονολόγιο Περιοδικών Εργασιών
16. Τυποποιήσεις / Κατηγορίες «Παραστατικών» ΑΑΔΕ
17. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών ( Σύνοψη Παραστατικού)
18. Τα «Βιβλία» της «Mydata»
19. Οι Στήλες του Αναλυτικού Βιβλίου
20. «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία».


Δείτε τον Οδηγό ή κατεβάστε τον ως συνημμένο αρχείο.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης