Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ταμείο υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών: Τελευταία παράταση στη δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Ταμείο υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών: Τελευταία παράταση στη δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.
Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. T.E.A.I.T.
Έδρα: Χαλκοκονδύλη 56, 104 32, ΑΘΗΝΑ
www.teayfe.gr


Αθήνα 30/09/2020
Αριθ. Πρωτ. 8331


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Τελευταία παράταση στη δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, αποφάσισε την τελευταία παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή στην ισχύουσα, ιδιαιτέρως ευνοϊκή, ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, από την απασχόληση εργαζομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αιτήσεις, για υπαγωγή στη ρύθμιση, συνεχίζουν να γίνονται δεκτές έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και προτείνεται, ιδιαίτερα λόγω των τρεχουσών συνθηκών, να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], είτε να σταλεί ταχυδρομικώς στην έδρα του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Κωστούρος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης