Επιστολή ΟΕΕ Δωδεκανήσου για την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισής του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

21 Σεπτέμβριος 2020
Taxheaven.gr


Αριθμ. πρωτ.: 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
12ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 80-Ρόδος
Τ.Κ: 85100 Τ.Θ: 464
2241066660
Fax: 2241066660
e-mail: [email protected]
web site: www.ptdoee.gr

Προς:
Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εισροών e-Ε.Φ.Κ.Α
κ. Χρήστο Λιαπάκη


Αγαπητέ κύριε Προϊστάμενε της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, με την έκδοση της Εγκυκλίου 39 του ΕΦΚΑ ΑΔΑ : ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΠΥ1 (Σχετικό 1) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισής του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, των εποχικών εργαζόμενων με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης και της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020, σας αποστέλλουμε την παρούσα μας επιστολή για να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας για ορισμένα θέματα του πεδίου εφαρμογής της.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2336/1995, οι εποχικοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δικαιούνται άδεια με την λήξη τη εποχικής τους απασχόλησης, όπου ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει και οι αποδοχές της υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές (τύπος αποδοχών 07 στην ΑΠΔ). Το ζήτημα είχε αναλυθεί και στην εγκύκλιο 77/1995 του ΙΚΑ (Σχετικό 2).

Παράλληλα το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ Ε40/535/28.7.2015 ΑΔΑ : 7ΨΣΠ4691ΩΓ-72Μ (Σχετικό 3) που τροποποιούσε τις περιόδους υποβολής των Α.Π.Δ Δώρου Εορτών, στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 2, παρέχει την δυνατότητα στους εργοδότες, σε περίπτωση αποχώρησης εργαζόμενου, να προβαίνουν στην ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.Δ για το Δ.Π & Δ.Χ. πριν την καθορισμένη περίοδο (ΜΑΙΟ & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ), συμπεριλαμβάνοντας στην ΑΠΔ του μήνα της αποχώρησης τις αποδοχές του Δώρου Εορτών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τις εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές αυτές με τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα της υποβολής.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και με βάση την παρ.1 του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020 σύμφωνα με την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα για την περίοδο 01/07/2020 – 30/09/2020 χωρίς να αποκλείει κάποιο τύπο αποδοχών ή είδος αποδοχών (Δώρα εορτών, αποζημίωση αδείας) θεωρούμε σημαντικό στην εγκύκλιο 39/2020 να προστεθεί και σε κείμενο και σε μορφή παραδειγμάτων απεικόνισης στην ΑΠΔ:

1) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 και έχουν εργαστεί κανονικά εντός του διαστήματος 01/07/20-30/09/2020

2) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών της αποζημίωσης αδείας των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης εντός του διαστήματος 01/07/2020-30/09/2020

3) Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων του τριτογενή τομέα, που εμπίπτουν στο Ν.4714/2020 άρθρο 123 παρ.1), εφόσον η εργασιακή σχέση των εργαζομένων αυτών λύθηκε εντός του διαστήματος 01/07/2020-30/09/2020 και οι εργοδότες επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων στην ΑΠΔ του μήνα της λύσης της εργασιακής σχέσης.

Επιπλέον θεωρούμε σημαντική την προσθήκη στην εγκύκλιο των εξής ακόμα ζητημάτων:

1) Την πρόβλεψη του τύπου αποδοχών του Επιδόματος Αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων όσων εμπίπτουν στο άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4690/2020 (Κεφάλαιο Γ’ της εγκυκλίου)

2) Τη διαχείριση των λανθασμένων ΑΠΔ που υποβλήθηκαν πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου.

Αγαπητέ κύριε προϊστάμενε της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, επειδή στον νομό Δωδεκανήσου δραστηριοποιούνται χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις που τους αφορούν άμεσα τα θέματα αυτά, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να προστεθούν όλα τα παραπάνω στην εγκύκλιο 39/2020 ώστε οι εργοδότες-επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα να μην χάσουν μέρος της επιχορήγησης που τους αναλογεί.

Μια γρήγορη προσαρμογή των παραπάνω θα διευκολύνει και τους οικονομολόγους λογιστές-φοροτέχνες να οριστικοποιήσουν και να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό τις ΑΠΔ των προηγούμενων και των τρεχόντων μισθολογικών περιόδων.

Τέλος, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν ως μοναδικό σκοπό την στήριξη της τοπικής μας οικονομίας και την αποφυγή πιθανών νέων καθυστερήσεων στην υποβολή των ΑΠΔ των εργοδοτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγο εγκυκλίου.Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης