Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΠ: Αδυναμία επεξεργασίας αιτήματος για επίδομα γέννησης λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης του οικείου έτους

ΣτΠ: Αδυναμία επεξεργασίας αιτήματος για επίδομα γέννησης λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης του οικείου έτους


Σχέσεις κράτους - πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Σεπτέμβριος 2020

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Μαρία Καραγεώργου


Πολίτης η οποία γέννησε τον Ιούνιο του 2020, θέλησε να υποβάλει αίτηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης, η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται να υποβληθεί εντός τριμήνου από την γέννηση.

Ωστόσο, είχε υποβάλει χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς δεν είχε γίνει εγκαίρως αλλαγή της οικογενειακής της κατάστασης από άγαμη σε έγγαμη.Για τον λόγο αυτό το μηχανογραφικό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επεξεργασία της δήλωσης και να εκδώσει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης. Ως εκ τούτου η ενδιαφερόμενη διέτρεχε τον κίνδυνο απώλειας του επιδόματος, ύψους 2.000€.

Ο Συνήγορος της συνέστησε να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να λάβει βεβαίωση αδυναμίας εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προ της λήξης του τριμήνου. Εν συνεχεία η Αρχή ήλθε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και έλαβε την διαβεβαίωση ότι, εφόσον η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για το επίδομα γέννησης αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε αμέλεια της δικαιούχου αλλά σε άλλες αδυναμίες διοικητικής φύσεως, δεν θα υπάρξει εξ αυτού του λόγου κώλυμα στην επεξεργασία της αίτησής της, την οποία θα ολοκληρώσει μόλις διαθέτει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Πληροφορίες: 213 1306600Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης