Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή ΛΣΑ: Αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Επιστολή ΛΣΑ: Αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας


Ελ. Βενιζέλου 75,
Νέα Ιωνία 14231
Τηλ.: 210 51.38.289,
210 51.57.310
[email protected],
www.lsa.gr


Προς:
• Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο
Κοινοποίηση:
• Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: «Αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια της Α. 1139/2020 στις 12/6/2020 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων περί μισθώσεων που αφορά μεγάλο αριθμό υπόχρεων, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 στις 31/12/2020, καθ' όσον καθίσταται ανέφικτη η υποβολή του όγκου των ανωτέρω δηλώσεων σε τόσο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, με δεδομένο - καθώς γνωρίζετε - ότι απαραίτητη προϋπόθεση ορθής υποβολής νέων μισθωτηρίων και τροποποιήσεις υφιστάμενων ή λύσης αυτών, είναι η ορθή ενημέρωση των λογιστών από τους υπόχρεους και μάλιστα για συμβάσεις που εκτείνονται σε βάθος παρελθοντικού χρόνου.

Δεδομένης της αναγκαιότητας ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων covid-19 (23/9/2020) δύσκολα μπορεί να μεταφερθεί, παρακαλούμε, εξαιρώντας αυτές, να απελευθερώσετε χρονικά όλες τις λοιπές περιπτώσεις, εφόσον ούτε ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ούτε επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος.

Η θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα θα συμβάλει στην αποτύπωση της ορθής εικόνας των εν λόγω συμβάσεων διαχρονικά, με έτος αφετηρίας το 2021.

Σε αναμονή της απάντησής σας.


Με τιμή,

Για το Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος
Κυριακόπουλος Νικόλαος

Ο Γεν. Διευθυντής
Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Γεν. Γραμματέας
Πολίτου Μαρίνα


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης