Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση στην προθεσμία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Α.Ε. έως 30.10.2020 - Δείτε την τελική διάταξη

15 Σεπτέμβριος 2020
Παράταση στην προθεσμία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων  Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Α.Ε. έως 30.10.2020 - Δείτε την τελική διάταξη


Στο νέο άρθρο 61 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου έγινε σχετική νομοτεχνική βελτίωση και πλέον η παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων (σ.σ. έως 30.10.2020) αφορά εκτός από τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αναφέρει τα εξής:

«3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ 1 του άρθρου άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104), του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».


Σημείωση: Το θέμα είχε αναδειχθεί και από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (δείτε σχετικά ΠΟΦΕΕ: Την τροπολογία στο Ν/Σ για παράταση των Γενικών Συνελεύσεων και για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης)


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης