Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οριακή μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και του πλήθους των οφειλετών το μήνα Μάιο

Οριακή μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και του πλήθους των οφειλετών το μήνα Μάιο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Μαΐου 2020, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 105.457.879.930 το Μάιο έναντι € 105.639.104.091 τον Απρίλιο (μείωση κατά 0,17%).
Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 22.217.860.019 το Μάιο έναντι € 22.151.964 τον Απρίλιο (αύξηση κατά 0,3%).
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 83.240.019.910 έναντι € 83.487.140.446 τον Απρίλιο (μείωση κατά 0,3%).
Πλήθος οφειλετών: 3.854.181 έναντι 3.913.606 τον Απρίλιο (μείωση κατά 1,5%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Μάιος) ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.842.108.

• Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

353.465.865

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

329.956.257

ΜΑΡΤΙΟΣ

183.569.065

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

146.570.566

ΜΑΙΟΣ

164.927.674

5ΜΗΝΟ

1.178.489.426ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

-0,22%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

10,94%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

-32,57%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

-39,28%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

-32,48%

5ΜΗΝΟ

1.294.981.868

1.165.270.871

1.178.489.426

1,13%• Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.531 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 3.136 εκ. (μείωση κατά 19,29%).
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 96 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 235 εκ. (μείωση κατά 59,14%)
Το 90 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες: 

  ΜΑΙΟΣ 2019 ΜΑΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 40.969.237 8.243.518 -80%
Εισόδημα 23.667.364 12.626.514 -47%
Φόροι στην Περιουσία 4.715.770 5.940.799 26%
Φ.Π.Α. 53.413.382 30.400.141 -43%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 36.059.901 10.773.661 -70%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 1.473.202 5.240.412 256%
Λοιπά Πρόστιμα - μη φορολογικά 14.274.455 5.341.644 -63%
Δικαστικά έξοδα 11.363.671 3.182.138 -72%
Καταλογισμοί 17.732.897 2.274.673 -87%
  203.669.879 84.023.501 -58,7%


86,83% 90,54%


2. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.373 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.927 εκ. (μείωση κατά 18,92%).
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 87 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 193 εκ. (μείωση κατά 54,92%)
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:
Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 73 εκ. (έναντι 106 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (85,25%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:


  ΜΑΙΟΣ 2019 ΜΑΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 9.281.334 10.828.226 16,7%
Εισόδημα 15.734.067 9.807.724 -37,7%
Φόροι στην Περιουσία 12.187.755 8.747.203 -28,2%
Φ.Π.Α. 62.421.766 32.288.023 -48,3%
ΣΥΝΟΛΟ 99.624.922 61.671.176 -38,1%
 

 
93,51% 85,25%


                     
 KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 2019 2020 2020/2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 5ΜΗΝΟ 17,9% 18,0% 0,56%• Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων
 
ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 393.730.214 461.204.743 462.195.280 425.930.171 -7,8%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 405.062.230 496.209.557 422.238.586 460.807.129 9,1%
ΜΑΡΤΙΟΣ 454.448.469 458.085.538 412.552.761 284.163.496 -31,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 350.013.994 528.510.780 367.932.556 226.124.044 -38,5%
ΜΑΙΟΣ 384.414.200 410.760.698 353.972.485 590.644.268 66,9%
5ΜΗΝΟ 1.987.669.107 2.354.771.314 2.018.891.669 1.987.669.107 -1,5%


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης