Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές Δηλώσεις COVID

4 Σεπτέμβριος 2020
Σε λειτουργία η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές Δηλώσεις COVID


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ : Σε λειτουργία η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές Δηλώσεις COVID

Υπενθυμίζουμε ότι

Αρχικές «Δηλώσεις Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α. 1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης