Ποια σκάφη αναψυχής φορολογούνται - πόσο φόρο πληρώνουν.

Οικονομικές Ειδήσεις

28 Αύγουστος 2009
Με χθεσινή του εγκύκλιο (ΠΟΛ: 1107/2009) το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι ημερομηνίες καταβολής του φόρου θα καθορισθούν με μελλοντικές αποφάσεις, ενώ κοινοποιεί παράλληλα τις νέες ρυθμίσεις που έχουν επέλθει για τα σκάφη αναψυχής με τον Νόμο 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143 /7-8- 2009). Taxheaven.gr

Ποια σκάφη αναψυχής φορολογούνται - πόσο φόρο πληρώνουν.

Με χθεσινή του εγκύκλιο 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143 /7-8- 2009).
Σύμφωνα με αυτές:

- Ο νέος φόρος επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής μόνο εφόσον παραμένουν στην ελληνική επικράτεια άνω των 40 ημερών. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής το διάστημα των 40 ημερών θα πρέπει να συμπληρωθεί από 1.1.2009 έως 30.9.2009.

- Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) Για τα πρώτα 13 μέτρα, 300 ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα) 550 ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (από 18 έως 21 μέτρα), 800 ευρώ ανά μέτρο, δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (από 22 έως 25 μέτρα), 1.050 ευρώ ανά μέτρο, ε) για μέτρα από το 26ο και πάνω 1.300 ευρώ ανά μέτρο.


- Στα ιστιοφόρα σκάφη που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα ο ειδικός φόρος υπολογίζεται ως εξής: α) Για τα πρώτα 20 μέτρα, 200 ευρώ ανά μέτρο β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (21 έως 25 μέτρα), 400 ευρώ ανά μέτρο γ) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, 600 ευρώ ανά μέτρο.

- Για τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων και των ιστιοφόρων κάτω των 15 ετών επιβάλλεται ειδικό τέλος ύψους... 1 ευρώ!

- Τα επαγγελματικά σκάφη καταβάλλουν το 50% του ειδικού φόρου, αλλά ειδικά για το πρώτο έτος θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του φόρου και στη συνέχεια θα τους επιστραφεί το 50% εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θα ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση.

- Η καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% επί του οφειλόμενου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

- Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό - επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο - ιστιοφόρο) σημαία, ταυτότητα κυρίου ή κατόχου, φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 15% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι λιμενικές Αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του. Σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού φόρου, δεν χορηγείται άδεια απόπλου μέχρι να προσκομισθεί στη λιμενική Αρχή του λιμένα κατάπλου το αποδεικτικό καταβολής.