Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax flash: H δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη μεταπρογραμματική εποπτεία στα κράτη-μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή μετά την κρίση του 2008

Tax flash: H δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη μεταπρογραμματική εποπτεία στα κράτη-μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή μετά την κρίση του 2008


ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


67ο Tax Flash


Η μεταπρογραμματική εποπτεία της Επιτροπής ασκείται σε κράτη μέλη που εξέρχονται από πρόγραμμα προσαρμογής και σκοπός της είναι να εξασφαλίζει ότι αυτά έχουν την ικανότητα να αποπληρώσουν την παρασχεθείσα χρηματοδοτική συνδρομή.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άρχισε τις εργασίες του για τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της μεταπρογραμματικής εποπτείας για τα πέντε κράτη μέλη (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα) που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή έλαβε κατάλληλα μέτρα, εφόσον παρίστατο ανάγκη, ώστε να διευκολύνει τα εν λόγω κράτη μέλη να διατηρήσουν την υγιή οικονομική και δημοσιονομική θέση τους, και αν παρείχε στους πιστωτές διαβεβαιώσεις όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται κανονικά στην τακτική εποπτεία για τον συντονισμό των πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Εάν, ωστόσο, ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, μπορεί να υποβάλει αίτημα ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Στο τέλος ενός προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, το κράτος μέλος τίθεται υπό μεταπρογραμματική εποπτεία, η οποία ασκείται παράλληλα με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τη χορηγηθείσα χρηματοδοτική συνδρομή, ενώ θα αξιολογείται συνεχώς η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική τους κατάσταση και θα προσδιορίζονται τυχόν κίνδυνοι για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ο Alex Brenninkmeijer, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο, δήλωσε ότι: «Τώρα που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται σοβαρά από την πανδημία του COVID-19, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν οι πυλώνες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ είναι ισχυροί και αποτελεσματικοί. Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξεταστεί επίσης η καταλληλότητα της μεταπρογραμματικής εποπτείας ως εργαλείου παρακολούθησης για το υπό συζήτηση ταμείο οικονομικής ανάκαμψης».


Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τον επερχόμενο έλεγχο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης