Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα μέτρα για την λειτουργία των λαϊκών αγορών στις ΠΕ Χαλκιδικής, Χανιών, Λέσβου, Ζακύνθου Ηρακλείου και σοτυς δήμους Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου

2 Σεπτέμβριος 2020
Τα μέτρα για την λειτουργία των λαϊκών αγορών στις ΠΕ  Χαλκιδικής, Χανιών, Λέσβου, Ζακύνθου Ηρακλείου και σοτυς δήμους Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/1.9.2020 με την οποία αντικαθίσταται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020  ως προς την λειτουργία  των λαϊκών αγορών σε ορισμένες περιοχές, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.


Συγκεκριμένα στις περιοχές


α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανιών, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου και
β) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου,


επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), ως ακολούθως:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Η απόφαση ισχύει από την 3η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης