Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

27 Αύγουστου 2009 Σχόλια
  • Σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων προτίθεται να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο τη στήριξη της βιομηχανικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας,μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων και επαρκώς οργανωμένων υποδομών,συνδυάζοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον με τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της καινοτομίας.
Νομοσχέδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων              

     Σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων προτίθεται να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο τη στήριξη της βιομηχανικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας,μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων και επαρκώς οργανωμένων υποδομών,συνδυάζοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον με τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της καινοτομίας.


    Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης στη Βουλή βασικές αλλαγές που εισάγει το ν.σ. είναι:

    Η διεύρυνση των κατηγοριών επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, καθώς πλέον εγκαθίστανται εκτός των μεταποιητικών και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.

    Η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων γενικού χαρακτήρα και η θεσμοθέτηση και δυνατότητα ίδρυσης επιχειρηματικών πάρκων νέων κατηγοριών.

    Η καθιέρωση τριών διακριτών επιπέδων οργάνωσης των υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

    Εξ άλλου απλοποιείται η αδειοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων με μείωση αντίστοιχα του απαιτούμενου χρόνου, διευκολύνεται η χρηματοδότηση της δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου με τη μείωση της εισφοράς σε γη και αύξηση της οικονομικής εισφοράς, μειώνονται οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μελετών και των έργων και διακρίνεται η διαδικασία υλοποίησης των επιχειρηματικών πάρκων σε δυο ξεχωριστά στάδια,ώστε τυχόν εμπλοκές στη διοικητική διαδικασία να μην καθυστερούν το τεχνικό σκέλος της επένδυσης και να αποφευχθούν υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών.

    Με άλλες διατάξεις δίνεται δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης τόσο των νεοϊδρυόμενων επιχειρηματικών πάρκων, όσο και των παλαιών ΒΙΠΕ, από το φορέα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή και τρίτο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'Α βαθμού της περιοχής, ενώ ρυθμίζονται θέματα κυριότητας των χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών και δημιουργούνται κοινές υποδομές και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

    Τέλος, παρέχονται φορολογικά κίνητρα τόσο για τους φορείς των επιχειρηματικών πάρκων, όσο και για τις ίδιες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτά, προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι δόμησης σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά και αντικίνητρα για την ίδρυση βιομηχανιών εκτός οργανωμένων χώρων, ενώ καταργούνται παρεκκλίσεις σε όρους δόμησης βιομηχανικών κτηρίων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με σκοπό να ωθηθούν οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν οργανωμένα στα επιχειρηματικά πάρκα.
 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης