Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσθετες πληροφορίες για την αναφορά μας στον ΣτΠ με θέμα: «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας»

Πρόσθετες πληροφορίες για την αναφορά μας στον ΣτΠ με θέμα: «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας»Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε τις επιπλέον πληροφορίες που προσθέτουμε στην αναφορά που υποβάλαμε στον Συνήγορο του Πολίτη, 14.08.2020,

Αριθμός Υπόθεσης:
283856, με θέμα «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας» και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αρθεί αυτή η αντισυνταγματική αδικία, ως άνιση μεταχείριση, που εφαρμόζεται μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες, ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων.

Επισυνάπτεται η επιστολή προς όλους τους αρμοδίους, από τον Πρωθυπουργό και κάτω, προκειμένου να ενημερωθούν για την αναφορά που υποβάλαμε, στις 14.08.2020, στον Συνήγορο του Πολίτη, Αριθμός Υπόθεσης: 283856.Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».Πρόσθετα στοιχεία για την αναφορά μας υπ' αρ. υπόθεσης 283856.

α) Σχετικά με την Επίκαιρη Ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής, κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, στις 29.06.2020, με θέμα «Καθορισμός ελάχιστου εισοδήματος και Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, στην Ετήσια Έκθεση 2016, σελίδα 51, είχε προτείνει στον τότε Υπουργό Εργασίας τη «Συνέχιση της χορήγησης του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και τον βαϋμό αναπηρίας»:
 

«Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων...» (ΦΕΚ 256α'/31.12.2012), διακόπτεται, για πρώτη φορά, η χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας που δεν ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 1 Ν. 4237/2014 ορίστηκε ότι από την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται και οι ανάπηροι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η εξαίρεση από τη διακοπή χορήγησης του επιδόματος των συνταξιούχων βαριάς αναπηρίας αντιμετωπίζει μεν ευνοϊκά το πρόβλημα της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, ωστόσο, δεν δίνει διέξοδο στους υπόλοιπους συνταξιούχους αναπηρίας, οι οποίοι αδυνατούν να εργαστούν και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα βιοποριστικά προβλήματα και πρότεινε την επέκταση της εξαίρεσης. Περαιτέρω, επισήμανε ότι η διακοπή του ΕΚΑΣ στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων θα είχε ως συνέπεια την εξαίρεσή τους από τη μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, υποχρεώνοντάς τους σε σημαντικά μεγαλύτερη δαπάνη που αντικειμενικά αδυνατούν να καλύψουν με το ισχνό εισόδημά τους, συνεπεία του οποίου ήταν και δικαιούχοι ΕΚΑΣ. Ο Συνήγορος πρότεινε στον Υπουργό Εργασίας τη συνέχιση χορήγησης του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και βαθμού αναπηρίας».

Πηγή: ΣτΠ, ετήσια έκθεση 2016, σελ. 51, σύνδεσμος: https://www.synigoros.gr/resources/ee2016-00-stp.pdf
 

β) Σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση που είχε υποβάλει ο Βουλευτής, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, στις 29.06.2020, με θέμα «Άρση αδικιών για μικροσυνταξιούχους και συνταξιούχους αναπηρίας και χηρείας», στη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής είχε ειπωθεί από τον κ. Β. Κεγκέρογλου το εξής:
 

«Κύριε Υπουργέ, δεν λαμβάνετε υπ' όψιν σας ότι με τον ν.3863 ίσχυε η κατώτερη σύνταξη.

Χωρίς την κατώτερη σύνταξη, το να περικόπτεται η βασική ή εθνική, όπως ονομάζεται, είναι πλήρης αναλγησία. Το μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε κοινωνικά συντρίμμια και ιδιαίτερα πάνω στον πόνο των αναπήρων. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ο ανάπηρος έπαιρνε 486 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση. Τώρα παίρνει 200 ευρώ. Δικαιολογείτε τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν τον διορθώνετε και μου επικαλείστε προηγούμενη περίοδο. Όχι. 486 ήταν το κατώτερο. Εδώ είστε εντελώς έξω από την πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είστε ενήμερος. Γιατί μετά πρέπει να πούμε άλλα πράγματα. Δείτε το».

Πηγή: Πρακτικό Συνεδρίασης Ολομέλειας 03/07/2020 ΡΟΓ', σελ. 150
 

Επειδή θελήσαμε να ερευνήσουμε για το αν όντως ίσχυε η μείωση του Κατώτατου Ορίου της σύνταξης αναπηρίας, καταφέραμε και βρήκαμε μόνο μια εγκύκλιο του ΙΚΑ, την υπ' αρ. 75/16.10.2002, στην οποία αναφέρεται ένα παράδειγμα προσαύξησης οικογενειακών βαρών στο Κ.Ο. σύνταξης αναπηρίας. Στη σελ. 12 εμφανίζεται ένα παράδειγμα Κ.Ο. σύνταξης της συνήθους αναπηρίας, δηλαδή της βαθμίδας που περιλαμβάνει τις αναπηρίες με ποσοστό από 67% έως 79%, ήτοι το 75% του πλήρους ποσού του Κ.Ο.
 

Για να γίνει ευδιάκριτο σας το δείχνουμε με κόκκινα γράμματα στην εικόνα:

 

Ευνόητο είναι όπ. εφόσον η προσαύξηση οικογενειακών βαρών από 11.7.02 προσδιορίζεται σε ποσοστό επί ίου Κ.Ο., στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω ποσοσιοΰ αναπηρίας οτ προσαυξήσεις θα υπολογίζονται στο ποσό που θα προκύπτει μετά την κατά περίπτωση μείωση.
Παράδειγμα.:

Α. Κ.Ο. 2002:     384,13 € Β. Κ.Ο. 2002:        384.13 €
προσ. α' τέκνου:  384.13 Χ 5% = 19.21 €        Σύνταξη συνήθους αναπηρίας: 288.13 €
» β' »                    384.13 Χ 6% = 23.05 €        προσ. α' τέκνου: 5% = 14,41 €
» γ' »                     384,13 X 7%= 26,89 €         » β' » 6% =                  17,29 €
                                                                           » γ' » 7% =                  20.17 €

 


Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, το πλήρες ποσό του Κ.Ο. της σύνταξης αναπηρίας για το έτος 2002 ήταν το ποσό των 384,13 ευρώ. Το 75% του ποσού αυτού, δηλαδή τα 288,13 ευρώ αναλογούν στο Κ.Ο. της σύνταξης ενός ΑμεΑ που ανήκει στη βαθμίδα της συνήθους αναπηρίας (67%-79%).

Επομένως, από τα στοιχεία που βρήκαμε στην εγκύκλιο 75/2002 του ΙΚΑ προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ΙΚΑ εφάρμοζε μείωση στα Κ.Ο. των συντάξεων αναπηρίας και πριν τον νόμο 3863/2010.

Ο σύνδεσμος της εγκυκλίου από την επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΑ: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_75_02.pdf

Ωστόσο, εκείνα τα χρόνια, επειδή ίσχυε το ΕΚΑΣ, ίσχυε επίσης το Κ.Ο. της επικουρικής σύνταξης, το οποίο είχε ανέλθει έως το ποσό των 121 ευρώ (πλέον έχει καταργηθεί κι αυτό), δεν είχε εμφανιστεί ακόμα τόσο έντονο το φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης μεταξύ μικροσυνταξιούχων αναπηρίας κι ανασφάλιστων που λαμβάνουν προνοιακές παροχές αναπηρίας. Το επίπεδο της άνισης μεταχείρισης σήμερα έχει φτάσει πλέον να είναι κραυγαλέο...

Ενώ, με την αναφορά που υποβάλαμε στον Συνήγορο του Πολίτη προβάλλουμε ισχυρά επιχειρήματα άνισης μεταχείρισης που παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (ν. 4074/2012), τα οποία έχουν επισημανθεί τόσο από τον ΣτΠ όσο και από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ με τις συστάσεις που έλαβε το ελληνικό κράτος τον Οκτώβριο του 2019, με τις οποίες του ζητήθηκε να εφαρμόσει τη Σύμβαση (βλέπε αναφορά μας).
 

γ) Επιπλέον, συλλογιστήκαμε κι ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα:

Ο Υπουργός Εργασίας, κ. Βρούτσης, στη συζήτηση της παραπάνω επίκαιρης ερώτησης του κ. Βασίλη Κεγκέρολου, απάντησε ότι η βασική σύνταξη χρηματοδοτείται αμιγώς από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν συνδέεται με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, ότι δηλαδή δεν πλήττεται η ανταποδοτικότητα του συστήματος εισφορών-παροχών.

Ωραία, τότε τίθεται όμως ένα πολύ εύλογο ερώτημα που ίσως κανένας δεν το έχει σκεφτεί μέχρι στιγμής:
 

Εφόσον η εθνική σύνταξη που καταβάλλεται στις συντάξεις αναπηρίας δεν είναι μια ανταποδοτική παροχή τότε για ποιον λόγο προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α., πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) αφού ο λόγος που δεν συνυπολογίζονται σ'αυτό τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται στα ΑμεΑ είναι η μη ανταποδοτικότητά τους;

Δεν θα έπρεπε, έστω, η Εθνική Σύνταξη ως μη ανταποδοτική παροχή να αντιμετωπίζεται, όσον αφορά το Κ.Ε.Α. με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι προνοιακές παροχές που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρίες;
 

Αυτό το θέμα βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Υπουργό Εργασίας αφού αφορά κυρίως τον Υπουργό Επικρατείας με την ειδική αρμοδιότητα που έχει από τον ν. 4488/2017, άρθρο 69, ως Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ:
 

Άρθρο 69 - Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση
 

1. Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως
Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ειδικότερα:
α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ,
β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
γ) η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70,
δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα,
ε) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.


Τον παραπάνω προβληματισμό (γ) τον έθεσα στους δύο παραπάνω βουλευτές ενώ τον θέτω συμπληρωματικά και στην αναφορά που έχω υποβάλει στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ελπίζοντας να έχω βοηθήσει, έστω και στο ελάχιστο, ευελπιστώ στη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη υπό την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής» (άρθρο 72, ν.4488/2017).

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Μπαρδάκης
Ακτιβιστής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».


Πρόσθετη επισήμανση:

Επειδή στα ποσά των μικτών συντάξεων εφαρμόζεται κράτηση υγειονομικής περίθαλψης, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τα κατώτατα όρια συντάξεων, μικτά ποσά 192 ευρώ και 288 ευρώ του πίνακα που παραθέσαμε μειώνονται στα αντίστοιχα καθαρά, 180,48 ευρώ και 270,72 ευρώ αντίστοιχα.

Σ' αυτή την περίπτωση: Οι λαμβάνοντες σύνταξη αναπηρίας, ύψους, από 180,48 ευρώ έως του ποσού των 190,00 ευρώ, δύνανται, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, να δικαιούνται ελάχιστο ποσό, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή αλλιώς «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), που κυμαίνεται από 10 ευρώ έως 19,52 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα την περίπτωση.

Σ' αυτή την περίπτωση, το ετήσιο καθαρό ποσό διαβίωσης εξασφαλίζεται στα 2.400 ευρώ, λόγω του Κ.Ε.Α., ποσό που όμως δεν μειώνει ουσιαστικά ή αισθητά το ποσό των 2.304 ευρώ του πίνακα που παραθέσαμε αρχικά. Θα τους καθιστούσε όμως δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ, ΚΟΤ Α'.

Ωστόσο, παραμένουν τα άτομα που λαμβάνουν προσωρινές συντάξεις (βάσει άρθρου 29, ν.4387/2016) που λαμβάνουν καθαρό ποσό σύνταξης από 190,01 ευρώ και άνω, όπου σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούνται Κ.Ε.Α. ούτε ΚΟΤ Α' ΔΕΗ.

Ενώ, φυσικά, παραμένει γι'αυτά τα άτομα η άνιση μεταχείριση μεταξύ ομοίων περιπτώσεων αναπηρίας (ίδια πάθηση και ίδιο ποσοστό αναπηρίας, περίπτωση διαβητικού τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50%.)

Ολοκληρώνοντας, οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας, με ποσοστό 67%-έως 79%, λαμβάνουν ως κατώτατο όριο προσωρινής σύνταξης (βάσει άρθρου 29, ν. 4387/2016) το καθαρό ποσό των 270,72 ευρώ (288 μείον την κράτηση του 6%). Επομένως, το ετήσιο ποσό-μέσο διαβίωσής τους μειώνεται στο ποσό των 3.248,64 ευρώ αυξάνοντας το χάσμα, δηλαδή τη διαφορά, από το ποσό των 6.156,00 ευρώ που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι με την ίδια πάθηση και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας.Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης