Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φαρμακεία και Ταμεία σε on line σύνδεση με το κράτος

27 Αύγουστος 2009
  • ME στόχο την εξοικονόμηση πόρων έως και 2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση προχωρεί εντός του Σεπτεμβρίου στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφίας και της χορήγησης φαρμάκων.
Ηλεκτρονικά θα παρακολουθείται η χορήγηση φαρμάκων για να εξοικονομηθούν 2 δισ. ευρώ                                             

 ME στόχο την εξοικονόμηση πόρων έως και 2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση προχωρεί εντός του Σεπτεμβρίου στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφίας και της χορήγησης φαρμάκων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη χθεσινή συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για τις προμήθειες που αφορούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος και στην Ελλάδα, θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης των συνταγών από τα φαρμακεία σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την άμεση εκκαθάρισή τους και τη διενέργεια αυτόματων ελέγχων και την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων.

Το νέο σύστημα θα προβλέπει χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για:

– Την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής στοιχείων συνταγής και διάθεσης φαρμάκων και των σημαντικότερων υγειονομικών υλικών στα ιδιωτικά και νοσοκομειακά φαρμακεία (τελικά σημεία διάθεσης).

– Τη λειτουργία κεντρικού συστήματος και τον έλεγχο αναλυτικών στοιχείων, που θα επιτρέψουν τον ταχύτατο και τεκμηριωμένο υπολογισμό στοιχείων και τη βεβαίωση των κρατικών εσόδων.

Η διαδικασία του διαγωνισμού ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και η διενέργειά του θα γίνει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ενός καινοτόμου θεσμού του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 23 του Π.Δ. 60/2007, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας) και θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Eως το τέλος Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και εντός 6μήνου θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Σε ανακοίνωση του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τονίζεται ότι:

«Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή παρόμοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των συνολικών δαπανών έως και 30%. Αυτό, σε βάθος χρόνου, αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση στον κρατικό προϋπολογισμό έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Με το σύστημα αυτό το κράτος θα αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα για την πλήρη αποτύπωση και τον έλεγχο της διακίνησης, την άμεση αναγνώριση των τάσεων και τον αποτελεσματικότερο οικονομικό σχεδιασμό. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των συνταγογραφήσεων, αντικειμενικού και τεκμηριωμένου υπολογισμού του χρηματικού ποσού επιστροφής από τις φαρμακοβιομηχανίες, έγκαιρου υπολογισμού των οφειλών τους και εξορθολογισμού των δαπανών για φάρμακα, ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

Oσον αφορά στα φαρμακεία, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τη βελτίωση, την επιτάχυνση και την οργανωμένη αποτύπωση των καθημερινών αναγκών τους και την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών τους. Επίσης, θα επιτρέψει την άμεση ενημέρωση για αλλαγές και αποσύρσεις στα μητρώα φαρμάκων και υλικών.

Σημαντική προέκταση του συστήματος θα είναι και η διασύνδεσή του με πρότυπο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και λειτουργικής υποστήριξης νοσοκομείων, ώστε να ελεγχθούν οι τεράστιες δαπάνες που παρατηρούνται σήμερα στην προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.

Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη διάλογος του ΥΠ.ΑΝ. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς φαρμάκου, με στόχο την αναμόρφωση της σχετικής αγορανομικής διάταξης των φαρμάκων».

Πηγή Εxpress


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης