Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 24-08-2020 έως 30-08-2020

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 24-08-2020 έως 30-08-2020
Καλημέρα

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.

Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος. Η ανασκόπηση της εβδομάδας από 24/8 έως 30.08 δημοσιεύεται εκτάκτως Κυριακή 30.8.2020

Δείτε επίσης τις ανασκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων του Αυγούστου.

-Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 16-08-2020 έως 23-08-2020
-Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 10-08-2020 έως 15-08-2020
-Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 03-08-2020 έως 09-08-2020
-Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 27-07-2020 έως 02-08-2020
«Δηλώσεις και παρατάσεις»
 

 • Ξεκινάμε με τι άλλο, την παράταση των δηλώσεων. Για πρώτη φορά (μάλλον) στην ιστορία των δηλώσεων, η προθεσμία λήγει συγκεκριμένη ώρα και όχι ημέρα.
  Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων (Α.1196/2020)  ορίζει :
 • 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.
  2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

 


Παράταση περιμένουμε και την ΑΠΔ ορισμένων κατηγοριών. Το ΔΣ του ΕΦΚΑ όμως ακόμη συνεδριάζει...ΕΦΚΑ: Συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ για παράταση έως τις 18/09/2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ σε ορισμένες κατηγορίες

 

«Σημαντικά εβδομάδος»
 

 • Η απόφαση για τη μείωση φορολογικών οφειλών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο
 • Ο εκμισθωτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο - νομική οντότητα, που δεν εισπράττει το 40% των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης μισθωμάτων, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος για τους εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που υπόκεινται στις προαναφερθείσες διατάξεις, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

  Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική αρχή με προθεσμία καταβολής από την 31.7.2020 και μετά, με την ακόλουθη σειρά:

  α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,
  β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
  γ) από Φ.Π.Α.,
  δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

  Για την εφαρμογή των ανωτέρω φυσικά, πρέπει να έχει γίνει  η υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1162/2018, δήλωσης COVID.
   
 • Η απόφαση : Α.1193/2020
 • Δείτε επίσης : Μείωση φορολογικών οφειλών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο 


 

 • Χ. Σταϊκούρας: Σημαντικές ανακοινώσεις για 3η φάση επιστρεπτέας προκαταβολής, παράταση αναστολών καταβολής υποχρεώσεων, επιδόματα ανεργίας, πρόγραμμα Συν-Εργασία, χρονική επέκταση μειώσεων ενοικίων
 • ■ Μέσα στον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί η 3η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, ποσού πάνω από 1 δισ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει τον Αύγουστο και επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο

  ■ Όποιες αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων εξαντλούνται στο τέλος του Αυγούστου (όπως τους επόμενους μήνες και μέχρι τέλος του έτους), θα επεκταθούν μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση 12 άτοκων δόσεων, ή 24 δόσεων με επιτόκιο 2,5%

  ■ Χωρίς καθυστερήσεις θα πραγματοποιείται πλέον η εκταμίευση πόρων προς τις επιχειρήσεις από το τραπεζικό σύστημα

  ■ Τα αναδρομικά των συνταξιούχων θα καταβληθούν το συντομότερο δυνατό (εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του δημοσίου)

  ■ Εξετάζονται πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την επέκταση της μείωσης κατά 40% των ενοικίων και μετά τον μήνα Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει πρόθεση επέκτασης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και την εθελοντική συμφωνία για μείωση ενοικίων μεταξύ ιδιοκτητών και μισθωτών ακινήτων, μέχρι να βρεθεί μια ισορροπία στην αγορά.
   

  

 • Παράταση επιδομάτων ανεργίας, τηλεργασίας , του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι το τέλος του έτους, επέκταση αναστολών και άλλα νέα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των ανέργων
 • Επεκτείνεται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον Οκτώβριο.

  2. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι τέλος του χρόνου .

  3. Δίνεται παράταση για 2 μήνες των επιδομάτων ανεργίας που έχουν λήξει.

  4. Διευκολύνεται τη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 50.

  5. Παρατείνεται το πλαίσιο της τηλεργασίας μέχρι τέλος του χρόνου.

  6. Θεσμοθετείται οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  7. Δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω καραντίνας.

  8. Θεσμοθετείται νέα ειδική άδεια των γονέων λόγω νόσησης των παιδιών τους από τον κορονοιό Covid-19.


«Νέα νομοσχέδια προς διαβούλευση»

  • Αυτός είναι ο νέος Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας - Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
 • Με τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, μεταξύ άλλων:

  1ον. Θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

  2ον. Εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.

  3ον. Δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.

  4ον. Ενσωματώνονται πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.

  5ον. Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με την άσκηση επιδοματικής πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησης δόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά μέσω της επιδότησης ενοικίου.

  6ον. Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

  7ον. Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναι δεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες ρύθμισης ή/και πτώχευσης, με σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργία, με την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

  8ον. Παρέχεται λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

  9ον. Θεσπίζεται απαλλαγή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει, ώστε να μην εγκλωβίζονται για οφειλές που ανήκαν στην επιχείρηση.

  10ον. Προάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς την πιο διαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

  11ον. Αξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους.

  12ον. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της πτώχευσης.
 • Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας

«Μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»
Επίσης  

Λοιπές αποφάσεις και ενημερώσεις σχετικά με μέτρα που έχουν παρθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  

 


«Αδήλωτα τετραγωνικά»

 «Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»

 

   Σημαντική απόφαση: Οδηγίες για την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων

 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 «Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Α' 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
 • Η απόφαση Ε.2141/2020   Σημαντική απόφαση: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

 • Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κινητήρων από αεροπορικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
 • Η απόφαση Α 1179/2020
   Έως 31.12.2020 η υποχρέωση τήρησης στο αρχείο των υποκείμενων πλοίων, των δικαιολογητικών απόδειξης διενέργειας πλόων στην ανοικτή θάλασσα - Εκ νέου τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018

 • Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η  ΠΟΛ.1177/2018 και ορίζεται ότι :
  Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως 31.12.2020 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
  Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλόων στην ανοιχτή θάλασσα.
  Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των ανωτέρω απαλλαγών για την ως άνω περίοδο τα πλοία που αναφέρονται στις περ. β΄ έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1177/2018. Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι δικαιούνται των ως άνω απαλλαγών εάν από τη δήλωση περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Η απόφαση Α.1190/2020
   Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας

 • Με την απόφαση με αριθμ. Δ11/οικ. 32940/1376/2020 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Η απόφαση Δ11/οικ. 32940/1376/2020   Σημαντική απόφαση: Προσδιορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Λοιπές ειδήσεις»
 «Φορολογικές υποχρεώσεις Εβδομάδος»
 

 
Καλή συνέχεια.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης