Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαβίβαση εγγράφου των εργαζομένων της ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, για την ανάγκη ματαίωσης της επικείμενης συγχώνευσης με την ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του υγειονομικού κινδύνου που προκύπτει από αυτήν

Διαβίβαση εγγράφου των εργαζομένων της ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, για την ανάγκη ματαίωσης της επικείμενης συγχώνευσης με την ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του υγειονομικού κινδύνου που προκύπτει από αυτήν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 - ΤΗΛ:2310286789 - FAX:2310275347 - 54 635 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.eforiakos.com,[email protected]

Θεσσαλονίκη, 27-8-2020
Αρ. Πρωτ.: 52

ΠΡΟΣ:
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Σταϊκουρα Χρήστο
2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
3) ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΚΟΙΝ:
1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
κ. Τυροβούζη Νικόλαο
2) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ
κα Υφαντή Ειρήνη

Θέμα: Διαβίβαση εγγράφου των εργαζομένων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, για την ανάγκη ματαίωσης της επικείμενης συγχώνευσης με την Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του υγειονομικού κινδύνου που προκύπτει από αυτήν.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο των εργαζομένων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση με την Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, η οποία σύμφωνα με την Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05 -08-2019 (B' 3207) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21/9/2020.

Με την επικείμενη συγχώνευση δεν διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και των συναλλασσομένων, αλλά και η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, δεδομένου των προβλημάτων που προκύπτουν από την χωροταξική διάταξη του κτιρίου και από την στενότητα του χώρου. 

Την συγκεκριμένη μάλιστα στιγμή, που παρατηρείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, ζητάμε την ματαίωση της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης με την Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, ζητάμε τη ματαίωση και των λοιπών συγχωνεύσεων που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους και αφορούν την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΠΚΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Παρατίθεται:
Το έγγραφο των εργαζομένων της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΔΥ

ΠΡΟΣ
Τον Σύλλογο εργαζομένων στις ΔΟΥ Νομού θες/κης - Κιλκίς - Χαλκιδικής

Οι εργαζόμενοι της ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης σας γνωρίζουμε τα κάτωθι με την παράκληση κοινοποίησης τους στους αρμόδιους φορείς:

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης ίων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών πρόκειται ιον μήνα Σεπτέμβριο να συγχωνευτεί η ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης με την Δ' ΔΟΥ θεσσαλονίκης.

Από τους εργαζομένους οι οποίοι είναι μέλη του Συλλόγου μας, τέθηκαν πλήθος ανησυχιών για την τήρηση-μέριμνα των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κανόνων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του Κορωνοϊού, στους χώρους της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης (μεγάλο μέρος της οποίας είναι υπό διαμόρφωση) και η οποία θα αποτελέσει την νέα υπερ-ΔΟΥ μετά από την συγχώνευση. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι το άθροισμα του αριθμού των υπαλλήλων Δ'και ΣΤ' ΔΟΥ Θες/κης υπερβαίνει κατά πολύ το οργανόγραμμα της Δ'ΔΟΥ.

Έχοντας βιώσει το πρόσφατο γεγονός στις 4/8/2020 της διάγνωσης των 18 κρουσμάτων στην Α' ΔΟΥ θεσσαλονίκης, οι προαναφερθείσες ανησυχίες επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και έχει καταστεί σαφές ότι οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, αν δεν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής.

Για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού επιβάλετε η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και τα προληπτικά μέτρα που ορίστηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, διότι σε αντίθετη περίπτωση η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας των εργαζομένων του Συλλόγου μας (και όχι μόνο αυτών), αποτελεί ύψιστο κίνδυνο και αδικαιολόγητη ανευθυνότητα. Αλλωστε το αναφαίρετο δικαίωμα της προστασίας της υγείας των εργαζομένων ενόψει της πανδημίας που βιώνουμε, πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των υπευθύνων, διότι η παραβίασή του είναι σε αντίθεση με την εθνική νομοθεσία και με τις ευρωπαϊκές και διεθνής συνθήκες, από τις οποίες προστατεύεται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω

Καλούμε τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, να λάβουν όλα τα μέτρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ. τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων του Συλλόγου μας.

Επίσης όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου αυτών των μέτρων προστασίας πριν την ενοποίηση της ΣΤ'ΔΟΥ Θες/κης με την Δ'ΔΟΥ Θες/κης και αποσαφηνιστεί θα γίνει με τους υπεράριθμους λόγω οργανογράμματος υπαλλήλους.

Προτείνουμε λόγω της έκρυθμης κατάστασης όσον αφορά την ταχύτατη διάδοση του Κορωνοϊού, όπως μεταθέσετε την ημερομηνία ενοποίησης σε χρόνο μεταγενέστερο, μέχρι την πλήρη αποσόβηση του υγειονομικού κινδύνου, με λιγότερο ρίσκο και λιγότερη επιβάρυνση για το Δημόσιο. Άλλωστε το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η ΣΤ'ΔΟΥ Θες/κης, όπως γνωρίζετε είναι ιδιόκτητο(του Δημοσίου).

Ενημερώνουμε με την παρούσα επιστολή, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης